Thứ năm, 29/02/2024, 02:40 [GMT+7]

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số

Thứ năm, 17/08/2023 - 14:05'
BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1177/QĐ-BHXH ngày 11/8/2023 kèm theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ ngày 12/5/2023 của Ban cán sự đảng BHXH Việt Nam về tăng cường thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Mục đích của Chương trình nhằm khắc phục cho được những tồn tại, hạn chế, phát huy vai trò tích cực, chủ động trong triển khai Đề án 06, tiếp tục tập trung trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành để tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ; xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Quyết tâm thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu

Năm 2023: 100% BHXH cấp tỉnh thành lập Tổ công tác, ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2023 và các năm tiếp theo; duy trì giao ban Tổ công tác tối thiểu 01 lần/tháng để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 06; 100% công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành được phổ biến, quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Đề án 06 được nêu tại Nghị quyết này; kịp thời phổ biến chủ trương, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Tổ công tác của Chính phủ triển khai Đề án 06 để thống nhất trong triển khai thực hiện; 100% công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành được đào tạo, tập huấn về kỹ năng số, kỹ năng bảo mật thông tin trên môi trường số, kỹ năng sử dụng phần mềm nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc, phù hợp với vị trí công tác.

Phấn đấu 100% hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam được số hóa theo quy định; không yêu cầu người dân phải xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú; 50% TTHC được chuẩn hóa, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư hoặc sử dụng định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp; Phấn đấu 100% người tham gia có số định danh cá nhân, CCCD, được thu thập, cập nhật trong CSDL của BHXH Việt Nam quản lý và được xác thực với CSDL quốc gia về dân cư;  Mở rộng giao dịch với các ngân hàng đủ điều kiện kết nối khi thực hiện các thủ tục thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia; 80% TTHC của Ngành đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia; 80% Bộ phận "Một cửa" các cấp triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc dựa trên thẻ CCCD gắn chip, ứng dụng VNeID và CSDL quốc gia về dân cư trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC.

Giai đoạn 2024 - 2025: Tiếp tục duy trì các mục tiêu đã đạt được trong năm 2023 và hướng đến đạt được các mục tiêu sau: 100% Bộ phận "Một cửa" của BHXH các cấp triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc dựa trên thẻ CCCD gắn chip, ứng dụng VNeID và CSDL quốc gia về dân cư trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC; 100% TTHC của Ngành đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia; 100% TTHC được chuẩn hóa, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu của CSDL quốc gia về dân cư hoặc sử dụng định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp; Tiếp tục triển khai xây dựng CSDL quốc gia về Bảo hiểm; cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành khác; Tiếp tục nghiên cứu sử dụng công nghệ dữ liệu lớn (BigData), trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý, phân tích, cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định cho các cấp lãnh đạo.

Giai đoạn 2025 - 2030: Tiếp tục duy trì các mục tiêu đã đạt được trong giai đoạn 2024 - 2025 và hướng đến đạt được các mục tiêu sau: Hoàn thiện các quy định, hướng dẫn của Ngành; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo điều kiện phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số; Duy trì, mở rộng hạ tầng thông tin, các phần mềm, ứng dụng, dữ liệu liên quan đến người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Hoàn thành việc xây dựng CSDL quốc gia về Bảo hiểm; kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành khác; Hoàn thiện, mở rộng các công cụ phân tích dữ liệu đa chiều, trực quan hóa, tổng hợp, thống kê, báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ ra quyết định hoặc đề xuất thay đổi chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, dữ liệu về BHXH trong quản lý, cung cấp DVC cho tổ chức, cá nhân; Tiếp tục tổ chức triển khai công tác đào tạo, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực số; tập trung đào tạo lực lượng hiện tại, tuyển dụng mới (khi cần thiết) chuyên gia chuyên sâu về phân tích, khai phá dữ liệu sử dụng các công nghệ BigData, AI.

Triền khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp

Để thực hiện các chỉ tiêu nêu trên, BHXH Việt Nam xác định 07 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: (1) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06; (2) Hoàn thiện quy định, hướng dẫn, nâng cấp phần mềm, đảm bảo an toàn thông tin; (3) Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động về thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số; (4) Kiện toàn mô hình tổ chức, nâng cao trình độ, bố trí nhân sự thực hiện Đề án 06; (5) Tăng cường cải cách hành chính, cải tiến quy trình, đơn giản TTHC, cung cấp DVC trực tuyến tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; (6) Kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu; (7) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam giao Trung tâm CNTT - đơn vị thường trực, giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam có nhiệm vụ tham mưu cho Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Tổ công tác triển khai Đề án 06 của BHXH Việt Nam tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 và các chương trình, kế hoạch của BHXH Việt Nam thực hiện Đề án 06; Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng./.

Theo baohiemxahoi.gov.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Cách làm hay, ý nghĩa đầu xuân
Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, vừa qua, Hội Nông dân tỉnh tổ chức phát động thu gom gốc đào sau tết Nguyên đán Giáp Thìn để tổ chức tết trồng cây năm 2024. Đây là hoạt động ý...
Người con của bản
22 năm gắn bó với đồng bào các dân tộc vùng biên giới, đặc biệt khi được tăng cường về giữ chức danh cán bộ chủ chốt tại địa phương, thiếu tá Đỗ Phương Nam - Phó Bí thư Đảng ủy xã Ka Lăng (huyện...