Thứ bảy, 06/06/2020, 14:21 [GMT+7]

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh gắn với phong trào nông dân

Thứ sáu, 12/10/2018 - 09:24'
(BLC) - Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2018), phóng viên Báo Lai Châu đã phỏng vấn đồng chí Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu về kết quả hoạt động công tác hội và phong trào nông dân trong phát triển kinh tế. 

Đồng chí Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình trồng chè tại phường Quyết Thắng (thành phố Lai Châu).

Phóng viên (P.V): Đồng chí cho biết một số thành tựu nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh góp phần phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới những năm qua?

Đồng chí Mùa A Trừ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013 - 2018 các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện đạt kết quả toàn diện, hoàn thành và vượt 100% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác tuyên truyền được chú trọng, kết hợp phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân. 

Công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó trọng tâm là việc củng cố, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Hội, hiệu quả hoạt động của Hội và chất lượng hội viên được nâng lên. Toàn tỉnh có 8 huyện, thành Hội; 108 cơ sở hội; 1.159 chi hội, 5 năm qua đã kết nạp được 8.184 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh là 63.985 hội viên. Tỷ lệ hội viên so với hộ nông nghiệp đạt 86,5% và so với lao động nông nghiệp đạt 35,7%. Kết quả đánh giá chất lượng cơ sở Hội: có 96 cơ sở hội đạt khá, vững mạnh (chiếm 88,9%), trung bình có 11 cơ sở (chiếm 10,1%).  

Hưởng ứng phong trào thi đua “Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân tỉnh ban hành kế hoạch và triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” trong hệ thống tổ chức Hội; ký và triển khai chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2012 - 2020; cung cấp 540 sổ tay tuyên truyền về XDNTM cho 100% các cơ sở Hội, tổ chức tập huấn về XDNTM cho 120 cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở Hội. Các cấp Hội tập trung vận động nông dân phát huy vai trò chủ thể, huy động nội lực từ nông dân với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, từ đó nông dân đã hiến trên 250 nghìn m2 đất, đóng góp trên 170 nghìn ngày công tham gia xây dựng và duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng nông thôn. Công tác bảo vệ môi trường nông thôn được các cấp Hội quan tâm chú trọng, thường xuyên tuyên truyền, tập huấn, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn bằng các hành động thiết thực.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ngày càng phát triển, kết quả năm 2017 có 3.658 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

P.V: Với vai trò là cầu nối giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai hoạt động gì để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, thưa đồng chí?

Đồng chí Mùa A Trừ: Với đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, trình độ dân trí và tập quán sản xuất còn lạc hậu. Vì vậy, Hội Nông dân luôn xác định việc chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài để giúp đỡ nông dân trong phát triển sản xuất. Từ năm 2013 đến nay tổ chức được 30 hội nghị tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm cho 2.392 lao động nông thôn; mở 120 lớp nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng tại cơ sở cho 3.688 lao động nông thôn, số học viên được cấp chứng chỉ nghề đạt 99,8%. Phối hợp đào tạo 7 lớp trình độ trung cấp nghề, trung cấp và cao đẳng chuyên nghiệp cho 284 học viên.

Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân”, Hội Nông dân tỉnh, huyện tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp thành lập Ban Vận động Quỹ hỗ trợ nông dân (QHTND). Hàng năm, tích cực tham mưu ban hành kế hoạch vận động ủng hộ quỹ, đến tháng 7/2018 tổng nguồn vốn QHTND toàn tỉnh đạt hơn 33 tỷ đồng, hiện đang triển khai 67 dự án cho 866 hộ vay. Đồng thời hoạt động ủy thác cho vay vốn với các ngân hàng được các cấp Hội đẩy mạnh, đóng vai trò là kênh dẫn vốn hiệu quả đến với đông đảo nông dân giúp các chính sách tín dụng ưu đãi nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tính đến tháng 7/2018, dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác là 573,9 tỷ đồng (tăng 240 tỷ đồng so với năm 2013), 454 tổ với 15.028 hộ vay vốn; dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 202,8 tỷ đồng (tăng 141,8 tỷ đồng so với năm 2013), 152 tổ vay vốn và 2.797 hộ vay. 

Đồng thời nhằm giúp hội viên nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, Hội tín chấp vay trên 23 tỷ đồng mua 4.138,4 tấn phân bón theo hình thức chậm trả cho hội viên, nông dân. Phối hợp tổ chức 126 hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phân bón cho 8.102 hội viên; triển khai thực hiện 37 mô hình trình diễn phân bón trên cây trồng, với tổng diện tích 41,5ha. 

Trong 5 năm qua, phối hợp tư vấn cho trên 5.000 lượt lao động và giới thiệu việc làm cho trên 500 lao động làm việc tại các công ty trong nước, 153 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Xây dựng và đưa vào hoạt động 3 gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp; tổ chức 7 gian hàng giới thiệu sản phẩm tiêu biểu tại các hội chợ do tỉnh, Trung ương Hội tổ chức.  

Hằng năm, Hội làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn để lao động nông thôn thấy được lợi ích của việc học nghề, tổ chức dạy nghề cho nông dân phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; thực hành trên mô hình thực tế nhằm nâng cao kỹ năng, tay nghề để áp dụng vào sản xuất. do vậy, sau học nghề hội viên nông dân biết áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững tại địa phương. Thông qua các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, vai trò, vị thế của Hội ngày càng được nâng lên và góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội.  

P.V: Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra 12 mục tiêu cụ thể. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Hội Nông dân tỉnh đề ra những giải pháp gì? Đâu là giải pháp mang tính đột phá?

Đồng chí Mùa A Trừ: Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra 12 mục tiêu cụ thể, đồng thời thảo luận lựa chọn các giải pháp để thực hiện đó là: 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân; ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Hội vững mạnh và nâng cao chất lượng hội viên; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác Hội và các phong trào nông dân; thường xuyên quan tâm công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng giai cấp nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Về tổ chức các phong trào nông dân: ban hành nghị quyết chuyên đề về  nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tổ chức tư vấn, hỗ trợ giúp nông dân phát triển sản xuất; vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Các giải pháp mang tính đột phá và xuyên suốt đó là: nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở. Tổ chức và hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội; tăng cường các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống; xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

P.V (thực hiện)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

WHO khẳng định virus SARS-CoV-2 vẫn chưa hề suy yếu
Giám đốc bộ phận xử lý các vấn đề khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Michael Ryan khẳng định SARS-CoV-2 cho đến nay vẫn là một virus gây chết người, đồng thời cảnh báo những lập luận cho...
Cảnh báo tai nạn từ điện cao thế
(BLC) - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Tam Đường xảy ra một vụ tai nạn từ điện cao thế. Trong đó, 1 nạn nhân bị bỏng nặng do trèo cột điện cao thế bắt chim.
Lò Me Tuyền chăm ngoan, học giỏi
Trong chuyến công tác tại huyện Nậm Nhùn, chúng tôi được nghe kể nhiều về cô học trò Lò Me Tuyền (dân tộc Mảng) học sinh lớp 6A3, Trường THCS thị trấn Nậm Nhùn (huyện Nậm Nhùn) chăm ngoan, học giỏi.
Lai Châu: Lan toả tình yêu thương giữa đại dịch Covid-19
Những ngày qua, thực hiện quyết sách của Đảng và Nhà nước trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị của tỉnh Lai Châu đã vào cuộc, dành mọi ưu tiên tốt nhất để đảm bảo an...