Chủ nhật, 17/10/2021, 19:16 [GMT+7]

Học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Thứ hai, 23/08/2021 - 22:27'
(BLC) -Tỉnh ủy Lai Châu vừa ban hành công văn Số 309-CV/TU về Học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW, ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa được học tập, quán triệt tại Hội nghị trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức vào ngày 12/6/2021.

- Nội dung:

+ Quán triệt sâu sắc những yêu cầu, nhiệm vụ được xác định trong Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

+ Tập trung làm rõ những nội dung cơ bản của Chuyên đề toàn khóa: (1) Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (2) Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (3) Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Lai Châu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Lai Châu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Hương Ly

-   Hình thức: Tổ chức quán triệt trong sinh hoạt định kỳ của chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức hội nghị theo khối các cơ quan, đơn vị... (Chú ý đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19).

-   Báo cáo viên: Đồng chí bí thư cấp ủy phân công các đồng chí thường trực, thường vụ cấp ủy trực tiếp quán triệt; trường hợp cần thiết có thể mời báo cáo viên cấp trên.

-   Tài liệu:

+ Kết luận số 01-KL/TW, ngày ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị;

+ Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành;

+ Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (đối với các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước);

+ Đĩa, file bài giảng Quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập, sao in và phát hành.

-   Thời gian: Hoàn thành trong quý III/2021.

2. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan tư tưởng, văn hóa tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa do Trung ương biên soạn và các văn bản chỉ đạo liên quan của cấp ủy, chính quyền đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp. Chú trọng phát huy hình thức tuyên truyền miệng trong sinh hoạt đoàn thể, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của các địa phương, đơn vị, trên sóng truyền thanh - truyền hình địa phương, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; hình thức cổ động trực quan, thông tin lưu động; tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội...

Thời gian: Hoàn thành trong tháng 10/2021 và duy trì tuyên truyền trong cả nhiệm kỳ.

3. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chủ trì, phối hợp với các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền của các địa phương, đơn vị, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kết thúc đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) trước ngày 20/11/2021 để tổng hợp, báo cáo Trung ương.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm
Thời gian gần đây, chủng vi rút cúm gia cầm thể độc lực cao A/H5N8 xuất hiện tại một số tỉnh của nước ta. Tam Đường là địa phương có số lượng đàn gia cầm lớn, để dịch không xâm nhập vào địa bàn,...
Doanh nhân đồng hành cùng đất nước
Doanh nghiệp, doanh nhân có vai trò rất quan trọng, là lực lượng chủ đạo trong việc phát triển kinh tế đất nước. Hiện nay, trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn khôi phục nền kinh tế trong bối...
Tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Cần cù, ham học hỏi, chị Lù Thị Hải Phương (SN 1975 ở bản Rừng Ổi Khèo Thầu, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường) mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa. Nhờ...
Nhiều phụ huynh vẫn “đau đầu” với việc học trực tuyến của con
Bên cạnh những ưu điểm mà học trực tuyến đang mang lại khi tình hình dịch COVID-19 phức tạp như ở TP Hồ Chí Minh hiện nay, chúng ta cũng thấy còn rất nhiều vấn đề đang là nỗi lo của không ít phụ...