Thứ sáu, 03/07/2020, 21:30 [GMT+7]

Lai Châu: Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp

Thứ tư, 27/05/2020 - 09:05'
(BLC) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1027/KH-UBND về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là chính quyền tỉnh đồng hành cùng với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch bệnh Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền để hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tăng cường phối hợp, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, chuẩn bị tốt các điều kiện để thu hút các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

thi công

Các doanh nghiệp trong tỉnh đang nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua lao động nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp đó là: Giải quyết thủ tục hành chính và giảm chi phí cho doanh nghiệp; tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tài chính, thuế cho doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và đẩy mạnh thông tin truyền thông.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung quán triệt, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý nêu cao tinh thần trách nhiệm triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ tại Kế hoạch này. Ban hành chương trình, hướng dẫn cụ thể trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; cập nhật thường xuyên và báo cáo định kỳ trước ngày 20 hàng tháng về tình hình thực hiện, đề xuất giải pháp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khuyến nghị các ngành chủ động làm việc với từng nhóm doanh nghiệp, hợp tác xã để nắm bắt vướng mắc, khó khăn và kịp thời có giải pháp tháo gỡ.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu, các tổ chức xã hội, đoàn thể có biện pháp động viên, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, thi đua lao động nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Động viên, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia Hội, Hiệp hội, kết nạp thêm thành viên; xây dựng Trang thông tin điện tử để kết nối thành viên; tổ chức khảo sát, làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh có liên quan để kết nối, liên kết, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư; phản ánh kịp thời các đề xuất, kiến nghị của thành viên đến cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh hàng tháng, quý. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện và báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng tháng, quý tại phiên họp UBND tỉnh.

Giao Sở Nội vụ bổ sung việc thực hiện Kế hoạch này vào nội dung tính chỉ số Cải cách hành chính các sở, ngành, địa phương 2020.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Bất cập tiêu chí xét hộ nghèo đa chiều
Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg (gọi tắt là Quyết định 59) về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Đến nay,...
Xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp
Đổi mới tư duy, chuyển hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường và áp dụng hiệu quả kiến thức được học qua các lớp đào tạo nghề, anh Tòng Văn Dung (bản Bút Dưới, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên) đã...
Nghề báo và những chuyến đi
(BLC) - Tôi sinh ra và lớn lên trên chính quê hương Lai Châu, lại được công tác tại Báo Lai Châu - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh. Nghề báo luôn đem đến những trải nghiệm thú vị, những bài học...