Thứ sáu, 24/09/2021, 10:30 [GMT+7]

Phương án tổ chức phân luồng giao thông trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thứ ba, 03/08/2021 - 15:50'
(BLC) - Sở Giao thông Vận tải Lai Châu vừa ban hành công văn số 1251/PA-SGTVT về phương án tổ chức phân luồng giao thông trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2178/UBND-KTN ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh về việc tham mưu triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7313/BGTVT-VT ngày 23/7/2021.

Sở Giao thông vận tải Lai Châu thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải; các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố về tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện lưu thông vận chuyển công nhân, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế... trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị có phương tiện lưu thông vận chuyển công nhân, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

11

Lực lượng Chốt kiểm dịch số 1, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện. Ảnh: Hương Ly

2. Phương án Luồng xanh: Nguyên tắc xây dựng "Luồng xanh" cho các phương tiện vận tải được thực hiện khi tỉnh Lai Châu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

2.1. Luồng xanh tỉnh Lai Châu kết nối luồng xanh Quốc gia:

- Lộ trình lưu thông từ thành phố Lai Châu đi tỉnh Điện Biên và ngược lại: Quốc lộ 4D - Quốc Lộ 12 và ngược lại.

- Lộ trình lưu thông từ thành phố Lai Châu đi Lào Cai và ngược lại:

+ Lộ trình 1: Quốc lộ 4D - Km89 (Quốc lộ 4D) và ngược lại.

+ Lộ trình 2: Quốc lộ 4D (đến Km64+500) - Quốc lộ 32 (Km404 - Ngã ba liên ngành đến Km351+500 - Ngã ba đội 9 Than Uyên) - Quốc lộ 279 (Km166 đến Km157+400 - Đỉnh đèo Khau Co).

- Lộ trình lưu thông từ thành phố Lai Châu đi Yên Bái và ngược lại:

- Lộ trình: Quốc lộ 4D (đến Km64+500) - Quốc lộ 32 (Km404 - Ngã ba liên ngành đến Km332) và ngược lại.

- Lộ trình lưu thông từ thành phố Lai Châu đi Sơn La và ngược lại: Quốc lộ 4D (đến Km64+500) - Quốc lộ 32 (Km404 - Ngã ba liên ngành đến Km334+500 - Ngã ba Mường Kim) - Quốc lộ 279 (Km166 đến Km204 - Đỉnh đèo Cáp Na) và ngược lại.

2.2. Luồng xanh để các phương tiện vận lưu thông nội tỉnh

- Tuyến đường thành phố Lai Châu - huyện Tam Đường - Tân Uyên - Than Uyên: Quốc Lộ 4D - Quốc Lộ 32 và ngược lại.

- Tuyến đường kết nối thành phố Lai Châu - huyện Phong Thổ - huyện Nậm Nhùn: Quốc lộ 4D - Quốc lộ 12 - Đường tỉnh 127 và ngược lại.

- Tuyến đường kết nối thành phố Lai Châu - Mường Tè: Quốc lộ 4D - Quốc lộ 12 - Quốc lộ 4H và ngược lại.

- Tuyến đường kết nối thành phố Lai Châu - huyện Sìn Hồ: Quốc lộ 4D - Đường tỉnh 129 và ngược lại.

- Tuyến đường kết nối thành phố Lai Châu - Cửa khẩu Ma Lù Thàng: Quốc Lộ 4D - Quốc lộ 12 (Km20) và ngược lại.

- Tuyến đường huyện Mường Tè- huyện Nậm Nhùn: Đường tỉnh 127.

- Tuyến đường kết nối huyện Mường Tè - lối mở U Ma Tu Khoòng: Thị trấn Mường Tè - Nậm Củm - Pắc Ma - Ka Lăng - Thu Lũm - U Ma Tu Khoòng và ngược lại.

3. Một số lưu ý khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

3.1. Các Trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh:

- Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 01: Tại Km81+700, QL4D, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

- Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 02: Tại Km333+650, QL32, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 03: Tại Km số 87+200, QL12, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

- Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 04: Tại Km162+950, QL 279, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

- Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Km 201+150, QL 279, xã Tà Hừa, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

3.2. Yêu cầu đối với người lái xe, người đi cùng xe, chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện của đơn vị vận tải, hộ kinh doanh vận tải:

- Đơn vị vận tải, hộ kinh doanh vận tải, người lái xe chịu trách nhiệm bảo đảm lưu thông đúng lộ trình và đúng mục đích.

- Phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương; Khi lưu thông trên đường, người điều khiển phương tiện, người đi theo xe phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính đối với SARS-CoV-2 còn giá trị (trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm).

-  Đơn vị vận tải, hộ kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe có đủ điều kiện phòng, chống dịch theo quy định mới được tham gia vận chuyển; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp không đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, làm lây lan dịch bệnh trong quá trình vận chuyển và trong việc kê khai thông tin đăng ký cấp Thẻ nhận diện cho phương tiện vận chuyển, đảm bảo hàng hóa vận chuyển đúng mục đích và hợp pháp.

- Đơn vị vận tải, hộ kinh doanh vận tải tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát, khử khuẩn trước, trong và sau khi vận chuyển và các điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cũng như công tác phòng chống, dịch theo quy định.

- Đề nghị các đơn vị vận tải, hộ kinh doanh vận tải căn cứ lộ trình vận chuyển của đơn vị, theo dõi thông tin tại các chốt kiểm dịch về tình trạng ùn tắc giao thông để điều chỉnh thời gian vận chuyển đến các chốt kiểm soát, kiểm dịch cho phù hợp để không bị ảnh hưởng ùn tắc giao thông tại các chốt.

4. Giao thanh tra Sở phối hợp với các lực lượng chức năng, các đơn vị có liên quan phân luồng cho các phương tiện vận chuyển của đơn vị vận tải kinh doanh vận tải đã được cấp Thẻ nhận diện, đảm bảo thông suốt khi đi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

5. Sở Giao thông vận tải Lai Châu đề nghị:

- Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Phối hợp chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cho phương tiện vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế... bảo đảm thông suốt, ưu tiên cho các phương tiện đã được cấp Thẻ nhận diện phương tiện lưu thông thuận lợi, nhanh chóng và an toàn giao thông.

- Sở Công thương, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng phối hợp triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh biết và triển khai thực hiện.

-  Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải phương án phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông (luồng xanh) từ tỉnh Lai Châu đi các tỉnh, thành phố để các doanh nghiệp, đơn vị, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực vận tải biết và triển khai thực hiện.

6. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố: Phối hợp triển khai, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải của địa phương có hoạt động vận tải lưu thông qua địa bàn tỉnh Lai Châu thực hiện các nội dung tại Văn bản này cũng như thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định về phòng chống, dịch Covid-19 của tỉnh Lai Châu.

7. Đường dây nóng của Sở Giao thông vận tải:

- Cổng thông tin của Sở Giao thông vận tải Lai Châu: sogtvt.laichau.gov.vn.

- Ông: Điêu Tiến Dương - Trưởng phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và người lái; Số điện thoại 0914.835.060;

-  Ông: Lê Anh Xuân - Chánh Thanh tra Sở; Số điện thoại 0904.600.566.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải khi lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong thời gian thực hiện phòng, chống Covid-19.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Bài 3: Cần xác định chiến lược lâu dài cho nông sản Lai Châu
(BLC) - Để nông nghiệp Lai Châu phát triển bền vững, có thương hiệu riêng, giúp cho hàng ngàn hộ dân có công ăn việc làm ổn định. Tỉnh đang khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) có chiến...
V- “Dù ai nói ngả nói nghiêng...”(tiếp theo và hết)
Ngày 31-7, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng, chống dịch Covid-19. Thủ tướng yêu cầu “ai ở đâu ở đấy”, tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú...
Chủ tịch hội phụ nữ nhiệt tình, trách nhiệm
Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, quan tâm chăm lo đời sống hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn - đó là những đức tính nổi bật của chị...
Cần chấm dứt tình trạng thả rông vật nuôi ngoài đường
Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Lai Châu nói chung và phường Quyết Tiến nói riêng xảy ra tình trạng chăn thả gia súc, động vật nuôi (đặc biệt là chó) thả rông ngoài đường và tại những nơi...