Thứ hai, 06/07/2020, 08:48 [GMT+7]

Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ

Thứ năm, 28/05/2020 - 22:16'
(BLC) - Hôm nay (28/5), Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã lãnh đạo cơ quan thực hiện toàn diện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, nổi bật là công tác đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị trực thuộc được tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ngày càng đa dạng, bám sát nhu cầu thực tiễn.

Trong 5 năm, đã triển khai 36 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; 12 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước thuộc các lĩnh vực khoa học: xã hội, nhân văn, nông nghiệp, y dược và kỹ thuật. Kết quả, đã nghiên cứu đánh giá chính sách thu hút đầu tư, an sinh xã hội, bảo tồn di sản văn hóa phát triển du lịch cộng đồng; phục tráng các giống cây trồng bản địa gắn với phát triển hàng hóa và xây dựng nhãn hiệu sản phẩm; thử nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện đạt hiệu quả công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; xây dựng 6 nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Lãnh đạo triển khai, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và công tác xây dựng chương trình, kế hoạch của Đảng ủy thực hiện nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối đạt chất lượng cao. Lãnh đạo, phối hợp với thủ trưởng cơ quan thực hiện tinh gọn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực các phòng chuyên môn thuộc Sở và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đã sáp nhập 3 đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ thành 1 đơn vị sự nghiệp; sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính về Văn phòng Sở và giải thể 3 phòng chuyên môn thuộc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, cùng với đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân công nhiệm vụ cho đảng viên, thường xuyên, định kỳ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện; quan tâm công tác đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp 2 đảng viên mới (đạt 200% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa III).

Đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ khóa IV.

Đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ khóa IV.

Với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, đổi mới, sáng tạo và phát triển, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ đề ra 6 mục tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, phấn đấu hằng năm 100% đảng viên, công chức, viên chức, lao động được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 2 quần chúng ưu tú vào Đảng…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành khóa mới tập trung lãnh đạo Đảng bộ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Trong chỉ đạo, điều hành bám sát và thực hiện tốt các nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phê bình và tự phê bình, kỷ luật nghiêm minh, tự giác, đoàn kết thống nhất. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; quan tâm chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đoàn thể; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05.

Tham gia thảo luận, đại diện các đơn vị trực thuộc Sở chia sẻ kinh nghiệm công tác và đề xuất nhiều giải pháp thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ trong thời gian tới.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa IV gồm 7 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất bầu Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Dương Đình Đức - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trúng cử chức danh Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội tiến hành bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Bất cập tiêu chí xét hộ nghèo đa chiều
Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg (gọi tắt là Quyết định 59) về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Đến nay,...
Xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp
Đổi mới tư duy, chuyển hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường và áp dụng hiệu quả kiến thức được học qua các lớp đào tạo nghề, anh Tòng Văn Dung (bản Bút Dưới, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên) đã...
Nghề báo và những chuyến đi
(BLC) - Tôi sinh ra và lớn lên trên chính quê hương Lai Châu, lại được công tác tại Báo Lai Châu - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh. Nghề báo luôn đem đến những trải nghiệm thú vị, những bài học...