Thứ hai, 14/06/2021, 11:53 [GMT+7]
Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Trường Chính trị tỉnh Lai Châu (8/6/2006-8/6/2021)

15 năm xây dựng và phát triển

Thứ hai, 07/06/2021 - 15:30'
Trường Chính trị tỉnh Lai Châu được thành lập ngày 8/6/2006 theo Quyết định số 109-QĐ/TU “Về việc thành lập Trường Chính trị tỉnh Lai Châu”. Từ đó đến nay, qua 15 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, viên chức của trường luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính; kiến thức về một số lĩnh vực khác…

Những ngày đầu thành lập, có thể nói trường đi lên từ con số không. Đến nay, sau 15 năm hình thành và đi vào hoạt động, cơ sở vật chất được đầu tư đáp ứng cơ bản việc dạy và học. Về tổ chức bộ máy, trường gồm Ban lãnh đạo và 5 khoa, phòng với tổng số 38 cán bộ viên chức (trong đó có 24 giảng viên chiếm 63,16% tổng số viên chức). Chi bộ trường gồm 34 đảng viên. Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 16, đại học 18, trung cấp 1, công nhân kỹ thuật 1, chưa qua đào tạo 1. Về lý luận chính trị: Cao cấp lý luận và tương đương 22, trung cấp 8. Từ năm 2006 - 2020, trường thực hiện đào tạo 119 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 8.195 học viên; bồi dưỡng 155 lớp với 11.690 học viên (trong đó bồi dưỡng ngạch chuyên viên 74 lớp với 6.461 học viên; các chương trình bồi dưỡng khác 81 lớp với 5.229 học viên).

Qua 15 năm xây dựng, phát triển của trường rút ra một số kinh nghiệm

Coi trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, giảng viên

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của vấn đề này nên ngay từ đầu, trường đã quan tâm đặc biệt đến việc tuyển chọn cán bộ, giảng viên phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; ngoài ra phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt để xứng đáng làm việc tại mái trường vinh dự được mang danh Trường Đảng tỉnh. Trong quá trình công tác, trường luôn coi trọng giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên, giảng viên để mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường phải là những người vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Đồng chí Nguyễn Tiến Tăng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao chứng chỉ cho học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương năm 2020.

Cấp ủy, lãnh đạo trường một mặt chủ động xây dựng một môi trường công tác lành mạnh, đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau trên tinh thần đồng chí, đồng nghiệp, tạo thuận lợi cho viên chức tự vươn lên hoàn thiện các phẩm chất cá nhân; mặt khác, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, viên chức vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, uốn nắn kịp thời những viên chức có biểu hiện sa sút, suy thoái về phẩm chất đạo đức, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; giáo dục, bồi dưỡng để mỗi giảng viên, viên chức thấm nhuần và nhận thức sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của mình trong xây dựng và phát triển nhà trường.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và uy tín của nhà trường

Công tác chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên, viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước được quan tâm đặc biệt. Trong giai đoạn 2006 - 2020, có 12 đồng chí được đào tạo văn bằng hai, 1 đồng chí trái chuyên ngành được học chuyển đổi để học thạc sỹ; 16 giảng viên được đào tạo thạc sỹ với những chuyên ngành phù hợp với nhà trường; 12 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 7 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị. Ngoài ra, các đồng chí cũng tích cực tham gia học tập tại các lớp bồi dưỡng khác: Bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính, bồi dưỡng phương pháp dạy học hiện đại, bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học… Chính vì vậy, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên nâng lên rõ rệt. Đến nay, những chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ cơ bản đều do giảng viên của trường thực hiện. Hàng năm, giảng viên được đánh giá xếp loại giỏi cấp khoa đạt 80%, cấp trường đạt 20%; trong 3 lần liên tiếp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp học viện đã có 6 giảng viên được công nhận giảng viên dạy giỏi, trong đó có 3 giảng viên được tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện với thành tích “giảng viên xuất sắc”. Tỷ lệ các lớp đào tạo, bồi dưỡng tốt nghiệp đạt 100%.

Chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý là khâu then chốt; coi trọng công tác nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với các hoạt động giảng dạy

Chi ủy, Ban lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý để đội ngũ này trở thành nhà khoa học có uy tín, cán bộ lãnh đạo, quản lý mẫu mực, tận tụy, có sức lan tỏa lớn, được đồng nghiệp quý mến, nể trọng.

Trong giai đoạn đầu, công tác nghiên cứu khoa học chưa phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay quá trình tổ chức nghiên cứu được chú trọng, đẩy mạnh và thường xuyên được đổi mới. Nhờ vậy, tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho việc phát huy, nâng cao tiềm lực khoa học của trường, nhiều nhiệm vụ khoa học được hoàn thành, đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Đến nay, trường đã tổ chức 23 hội thảo khoa học cấp trường; nghiệm thu 6 đề tài khoa học cấp trường; phát hành 19 số thông tin lý luận và thực tiễn; có 3 sáng kiến cấp tỉnh và 31 sáng kiến cấp trường; tự chủ trong việc biên tập Tập bài giảng thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển tỉnh Lai Châu…

Xây dựng, củng cố mối đoàn kết thống nhất trong nhà trường, trước hết là trong cấp ủy, lãnh đạo, phát huy vai trò nêu gương, nhất là của người đứng đầu là động lực để trường phát triển

Trường đã xây dựng, củng cố được nhiều nét đẹp, hình thành nhiều giá trị truyền thống, trong đó trước hết và trên hết là đoàn kết. Để đoàn kết toàn trường, ngoài sự quan tâm, giúp đỡ nhau trên tình đồng chí, đồng nghiệp, tự phê bình và phê bình luôn được duy trì như một trong những nguyên tắc cơ bản mà hạt nhân là cấp ủy, Ban lãnh đạo nhà trường. Nhờ đoàn kết một lòng, trường đã tự làm trong sạch đội ngũ, quy tụ và phát huy sức mạnh sáng tạo của cá nhân, thống nhất ý chí, hành động phục vụ mục tiêu phát triển. Vì lẽ đó, giữ gìn, bồi đắp truyền thống đoàn kết trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thường trực, trở thành bài học chung cho các thế hệ viên chức của trường.

Định hướng phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, mở rộng cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ; đẩy mạnh đổi mới toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; từng bước xây dựng các tiêu chí phấn đấu sớm trở thành trường chính trị chuẩn vào năm 2030.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Tập trung nghiên cứu, lĩnh hội, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; phát huy kinh nghiệm qua 15 năm xây dựng và trưởng thành tiếp tục đổi mới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh; làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

Chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên tinh thông lý luận, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu thực tế, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có khả năng cập nhật, vận dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, hiện đại; thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của tỉnh.

Về công tác nghiên cứu khoa học: Xác định rõ hoạt động nghiên cứu khoa học trước hết là phục vụ giảng dạy, học tập, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của trường; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính mục đích và ý nghĩa thực tiễn của các công trình nghiên cứu, gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn; thực hiện được các đề tài khoa học cấp tỉnh.

Đối với công tác Đảng, đoàn thể: Tiếp tục xây dựng chi bộ (tiến tới thành lập Đảng bộ) theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ; nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể; động viên cán bộ, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ thông qua các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, đảm bảo các chế độ, chính sách, quyền lợi chính đáng của cán bộ, viên chức nhà trường.

Phát huy những thành tích đạt được trong 15 năm qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, viên chức, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh Lai Châu phấn đấu đoàn kết một lòng, quyết tâm đạt được nhiều thành tích to lớn hơn, xứng đáng là mái trường được vinh danh là ngôi Trường Đảng, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của tỉnh.

Nguyễn Tiến Tăng - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Giải pháp nào khắc phục tình trạng ngập cục bộ ở ngõ 368?
Sau mỗi cơn mưa xối xả lượng nước lớn lại đổ dồn về ngõ 368 nối từ quốc lộ 4D vào khu vực Nhà máy gạch Tuynel cũ thuộc địa phận tổ dân phố số 5 (phường Quyết Tiến) và tổ dân phố số 11 (phường Đoàn...
Bí thư Chi bộ gương mẫu, trách nhiệm
(BLC) - “Nhiệt tình, trách nhiệm; gương mẫu trong các phong trào và đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương…” – là nhận xét của lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) và...
Bản không điện ở Nậm Sỏ
(BLC) - Mặc dù xã Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên) cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, bản Khau Hỏm nơi xa nhất và duy nhất của xã lại chưa có điện lưới quốc gia.