Thứ tư, 29/05/2024, 22:38 [GMT+7]

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ: Phiên họp lần thứ 4

Thứ tư, 19/04/2023 - 15:55'
(BLC) - Sáng 19/4, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức phiên họp lần thứ 4 bằng hình thức trực tuyến kết nối tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành trong cả nước. Phiên họp với chủ đề “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số”. Cũng tại phiên họp, các cơ quan công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022, chỉ số CCHC năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp tại điểm cầu trung ương còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương.

Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vừ A Tiến - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã báo cáo chuyên đề “Cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp”. Theo đó, các bộ đã công khai, cập nhật 17.830 quy định hiện hành, 149 quy định dự kiến ban hành và phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.029 quy định trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. Đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.189 quy định kinh doanh tại 175 văn bản quy phạm pháp luật..

Đối với chuyển đổi số trong thực hiện TTHC: đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Đến nay, có 25,9% kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng; 62,7% hồ sơ TTHC được số hóa, trong đó có 25% được số hóa toàn trình từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến... Đến nay, đã có 62/63 địa phương và 10/21 bộ, ngành thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực tái cấu trúc quy trình, cung cấp 4.390 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cổng Thông tin một cửa quốc gia đã thực hiện 250/261 dịch vụ công trực tuyến của 13 bộ, ngành triển khai theo cơ chế một cửa quốc gia với hơn 55 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Toàn quốc đã cấp hơn 79,5 triệu thẻ căn cước gắn chip điện tử cho công dân, tăng gần 2,9 triệu thẻ so với năm 2022, kích hoạt trên 6 triệu tài khoản VNeID; hoàn thành tích hợp 21/25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của 13 bộ, ngành, 01 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 03 doanh nghiệp viễn thông và 60 địa phương phục vụ làm sạch dữ liệu của các cơ quan Nhà nước bảo đảm tiêu chí dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Cũng tại phiên họp, Bộ Nội vụ đã Công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022) và Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022 (PAR Index 2022). Theo đó, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022) trong cả nước đạt 80,08%. Trong đó, Lai Châu là 79,34% xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố; tăng 2 bậc so với năm 2021.

Kết quả PAR Index 2022 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo 3 nhóm: nhóm A đạt kết quả Chỉ số từ 90% trở lên gồm 2 tỉnh, thành phố; nhóm B đạt kết quả Chỉ số từ 80% - dưới 90% gồm 56 tỉnh, thành phố; nhóm C đạt kết quả Chỉ số từ 70% - dưới 80% gồm 5 tỉnh, thành phố. Chỉ số CCHC năm 2022 của các tỉnh, thành phố trong cả nước có giá trị trung bình là 84,79%, đây là năm thứ 4 liên tiếp đạt giá trị trung bình trên 80%. Tỉnh Lai Châu đạt 86,29% thuộc nhóm B, xếp hạng 24/63 tỉnh, thành phố tăng 7 bậc so với năm 2021.

Tại phiên họp, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tập trung vào các giải pháp, kinh nghiệm trong cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

https://baolaichau.vn/kinh-t%E1%BA%BF/ti%E1%BA%BFp-v%E1%BB%91n-cho-v%C3%B9ng-%C4%91%E1%BB%93ng-b%C3%A0o-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-thi%E1%BB%83u-s%E1%BB%91-v%C3%A0-mi%E1%BB%81n-n%C3%BAi

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương trong cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp thời gian qua. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung tiếp tục hoàn thiện thể chế, kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để tạo hành lang pháp lý bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cải cách TTHC với chuyển đổi số quốc gia.

Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tái cấu trúc quy trình, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tập trung ưu tiên triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tăng cường xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường điện tử, triển khai báo cáo điện tử và khai thác, phát huy hiệu quả các công cụ kỹ thuật số phục vụ chỉ đạo điều hành, giám sát thực thi.

Quan tâm bố trí bảo đảm nguồn lực triển khai; khẩn trương hoàn thiện các hệ thống, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ các thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết TTHC, dịch vụ công. Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo đột phát mạnh mẽ trong cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số quốc gia…

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Anh Cường làm kinh tế giỏi
Nếu nhắc đến một người dám từ bỏ công việc ổn định trong Nhà nước để về làm kinh tế khi bản thân chưa có nhiều vốn, kinh nghiệm trong sản xuất thì người dân trong khu phố 1 (thị trấn Sìn Hồ, huyện...
Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đóng gói sẵn
Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức kèm theo độ ẩm cao chính là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn trong đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng.