Thứ ba, 25/06/2024, 23:11 [GMT+7]

Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy

Thứ tư, 29/05/2024 - 11:26'
(BLC) - Sáng 29/5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; giám đốc các doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn thành phố Lai Châu; báo cáo viên trung ương tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh công tác trên địa bàn thành phố…

Đồng chí Lê Thị Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Quyết định số 1113-QĐ/TU, ngày 3/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt: Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới; Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới.

Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị đánh giá, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chương trình, dự án, công trình được đưa vào khai thác, vận hành, phát huy hiệu quả góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/TW, Bộ Chính trị yêu cầu: các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phân cấp, phân quyền gắn với năng lực tổ chức thực hiện và đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu ở địa phương, rút ngắn quy trình ra quyết định, tạo thuận lợi cho việc triển khai đầu tư. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên phân bổ vốn ngân sách Nhà nước cho các công trình, dự án quan trọng, tác động liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Ngoài ra, tại hội nghị các đại biểu cũng được quán triệt Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; Quy định số 20-QĐ/TU ngày 3/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý; Quyết định số 1113-QĐ/TU ngày 3/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục 1 của Quy định số 15-QĐ/TU ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư quán triệt Kết luận số 72-KL/TW  ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư quán triệt Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 

Qua hội nghị giúp các đại biểu nắm bắt và hiểu rõ hơn về các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy, vận dụng sáng tạo, phù hợp vào quá trình làm việc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, từ đó chung sức đưa tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển.

Tùng Phương - Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Năng nổ, nhiệt huyết
Với cương vị là Bí thư Đoàn kiêm Chính trị viên phó Ban CHQS phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) từ cuối năm 2019, chị Lường Thị Thu Thảo (sinh năm 1992) luôn tâm huyết với nhiệm vụ quân sự và...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.