Thứ năm, 18/07/2024, 16:51 [GMT+7]

Hiệu quả từ học và làm theo Bác

Thứ ba, 25/07/2023 - 11:29'
Việc học tập và làm theo Bác hiện nay đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Trung Chải (huyện Nậm Nhùn). Từ học Bác, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền được nâng lên, Nhân dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Đảng bộ xã đã có nhiều giải pháp và việc làm thiết thực đẩy mạnh học và làm theo Bác. Hàng tháng, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã định hướng cho chi bộ các trường, trạm y tế, bản tuyên truyền sâu rộng các chuyên đề thông qua sinh hoạt định kỳ, qua đó, từng bước giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký các nội dung học tập hàng năm và cho cả giai đoạn, cuối năm căn cứ vào các nội dung đã đăng ký làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên cũng chính là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân trong xã học tập và làm theo Bác.
Đồng chí Cao Duy Đan - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Tại các chi bộ, cấp hội, đoàn thể từ xã tới bản gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua do các cấp phát động. Từ đó, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn xã. Đảng ủy xã đang tiếp tục chú trọng tuyên truyền nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức, tích cực học tập và làm theo gương Bác.

Học và làm theo Bác, người dân bản Nậm Sảo 1 (xã Trung Chải) tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Làm theo Bác, Nhân dân xã Trung Chải ra sức phấn đấu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Người dân trong xã đã hiến hơn 4.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi khác; đóng góp trên 2.000 ngày công làm đường giao thông nội bản, liên bản với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Người dân tự vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hạn chế tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, thu nhập bình quân đạt 21,5 triệu đồng/người/năm, đạt 76,8% nghị quyết. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7%/năm đạt so với nghị quyết; trên 96% các hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 6/6 bản có nhà văn hóa để phục vụ bà con sinh hoạt, hội họp…
Từ học và làm theo Bác, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Điển hình như hộ gia đình ông Giàng A Tủa ở bản Nậm Sảo 2 với mô hình trồng trọt và chăn nuôi gia súc mỗi năm cho thu nhập từ 100-130 triệu đồng; gia đình ông Giàng A Lử ở bản Nậm Sẻ với mô hình trồng thảo quả, chăn nuôi dê thu nhập hàng năm khoảng 100 triệu đồng. Dân tộc Mảng có các ông: Tào A Toi, Lùng A Tiên (bản Nậm Nó 1) với mô hình chăn nuôi trâu, bò, dê cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ông Tào A Toi cho biết: “Được cán bộ xã, bản tuyên truyền, tôi đã học và làm theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất. Chăm chỉ lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo, đời sống đã khấm khá hơn trước. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các dân tộc cùng đoàn kết, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống”. Đồng thời, nhiều hộ, trong đó có dân tộc Mảng đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, máy móc vào sản xuất, thay thế sức lao động của con người. Năng suất, sản lượng của các loại cây trồng được nâng lên, công tác giảm nghèo ở địa phương hiệu quả, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Với mỗi người dân trong xã, việc học và làm theo Bác hiện đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, đi sâu vào cuộc sống của người dân.
Để việc học tập và làm theo Bác thiết thực hơn, thời gian tới, Đảng bộ xã Trung Chải xác định nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; quan tâm chăm lo đời sống người dân. Gắn việc học tập và làm theo Bác với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo tiền đề quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác
Gương mẫu, nhiệt tình, năng nổ trong mọi công việc và đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương - đó là đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy xã Nậm Hàng (huyện Nậm...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.