Thứ sáu, 19/04/2024, 11:39 [GMT+7]
UBND tỉnh - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện quy chế 238

Thứ năm, 25/03/2021 - 22:26'
(BLC) - Chiều nay (25/3), UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong Nhân dân giai đoạn 2017 - 2020; ký kết Chương trình phối hợp thực hiện quy chế 238 của Ban Bí thư giai đoạn 2021 - 2025.

Các đồng chí: Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND, các sở, ngành tỉnh liên quan...

Quán triệt và thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về ban hành “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân”, chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngày 31/3/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thống nhất với UBND tỉnh xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp số 01-CTrPH/BTGTU-UBND trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong Nhân dân giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh chủ động ký kết Chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo giai đoạn hoặc hằng năm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Phối hợp tham mưu cấp ủy cùng cấp chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các dịp lễ hội, các sự kiện chính trị, nhất là vào thời điểm “nhạy cảm”.

Kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thể hiện rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là việc giải quyết các vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước đã chủ động phối hợp nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong Nhân dân, tập trung vào các địa bàn phức tạp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, điểm tái định cư các công trình thủy điện, có đồng bào theo tôn giáo, ảnh hưởng tuyên truyền “Nhà nước Mông” thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, cộng tác viên dư luận xã hội. Tổ chức các cuộc điều tra xã hội học, nội dung tập trung vào các lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm...

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký kết Chương trình phối hợp.

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký kết Chương trình phối hợp.

Phát huy những kết quả đạt được và thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm (gọi tắt là Quy chế phối hợp 238), UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thống nhất Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh.

Chỉ đạo công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh. Tham mưu Tỉnh ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm có ảnh hưởng đến di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo; công tác cán bộ; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường; bảo vệ độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia; tự do ngôn luận; yếu tố nước ngoài; khi xét xử các vụ án lớn…

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận và thống nhất Chương trình phối hợp thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu kết luận, các đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Đức Dục - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Việc ký kết Chương trình phối hợp là rất quan trọng, cần thiết. Do vậy, ngay sau khi ký kết, 2 đơn vị tập trung thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các cơ quan nhà nước.

Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Chương trình phối hợp công tác phải được cụ thể hóa thành các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, sát thực, đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Tại Hội nghị, đại diện 2 đơn vị đã ký kết Chương trình phối hợp thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2025.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...