Thứ hai, 20/09/2021, 03:05 [GMT+7]

Nghiêm túc, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao

Thứ tư, 03/06/2020 - 22:07'
(BLC) - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết TW4), Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm cao và nhiều đổi mới, sáng tạo. Góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Quyết tâm chính trị cao

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ được thành lập với Ban Chấp hành gồm 7 đồng chí, 5 chi bộ trực thuộc. Đến tháng 9/2018 do sáp nhập các đơn vị sự nghiệp, Đảng bộ còn 4 chi bộ trực thuộc với 33 đảng viên. Xác định công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Đảng bộ tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên tới 100% công chức, viên chức, lao động. Đặc biệt là Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung, hình thức tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua tuyên truyền miệng, xem trực tiếp truyền hình, video clip, PowerPoint, mạng nội bộ, tọa đàm, Website. Đồng thời, lồng ghép vào các chủ đề, phong trào khác trong tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên nhằm khơi dậy và nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên. Quan tâm cử cán bộ, đảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Tổ chức cho đảng viên và quần chúng viết cam kết về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu và là cơ sở kiểm điểm, đánh giá phân loại hằng năm.

Thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Sở tiến hành sáp nhập 3 đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ thành 1 đơn vị sự nghiệp (giảm: 2 đơn vị sự nghiệp; 7 phòng chuyên môn thuộc 3 trung tâm cũ; 36 vị trí chức danh lãnh đạo) với 7 chức danh lãnh đạo; sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính về Văn phòng Sở và giải thể 3 phòng chuyên môn thuộc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (giảm 12 vị trí chức danh lãnh đạo). Đây là sự thay đổi lớn, không tránh khỏi những băn khoăn, tâm tư trong đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo. Cùng với làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ổn định nề nếp hoạt động của các đơn vị, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện bổ nhiệm, luân chuyển, điều động đảm bảo dân chủ, tập trung, đúng quy trình với phương châm: sử dụng đúng người, giao đúng việc, đúng trình độ chuyên môn. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ đồng thuận, ủng hộ cao, không có khiếu kiện liên quan đến bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp vị trí việc làm.

lãnh đạo

Tiến sỹ Dương Đình Đức - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao đổi nghiệp vụ với cán bộ các phòng chuyên môn.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò của người đứng đầu luôn được Đảng bộ Sở đề cao và nghiêm túc thực hiện. Thường xuyên lãnh đạo Đảng bộ, cơ quan tổ chức rà soát, bổ sung, ban hành mới các quy chế như: quy chế làm việc của Đảng bộ; quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành với thủ trưởng đơn vị lãnh, chỉ đạo chi bộ trực thuộc xây dựng và thực hiện các quy chế của chi bộ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Trong nhiệm kỳ qua đã thi hành kỷ luật 1 đảng viên với hình thức khiển trách do sinh con thứ 3.

Sức lan tỏa từ cuốn “Sổ tay đảng viên”

Được mời dự và đưa tin Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua, tôi có ấn tượng rất đặc biệt bởi ngoài tấm thẻ Đảng, mỗi đảng viên đều cầm theo cuốn “Sổ tay đảng viên” nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biên”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ bằng các biểu hiện cụ thể (thực hiện Nghị quyết TW4) do chính Đảng ủy Sở thiết kế mẫu và phát hành tháng 1/2019.

Tìm hiểu cách làm sáng tạo đó, tôi được biết, đây là ý tưởng của đồng chí Giám đốc Sở - Tiến sỹ Dương Đình Đức. Trong câu chuyện, anh Đức bộc bạch: Việc Trung ương ban hành Nghị quyết TW4 hết sức cần thiết, có ý nghĩa đặc biệt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảng viên thường xuyên tự soi mình để tránh được những sai lầm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhận nhiệm vụ với cương vị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ từ ngày 1/8/2018, khi giao nhiệm vụ cho một số đồng chí, tôi nhận thấy có biểu hiện chọn hoặc né tránh công việc mang tính chất nhạy cảm. Tôi đã nảy ra ý tưởng và đưa ra bàn thảo, thống nhất trong cấp ủy, tiến hành in cuốn cuốn sổ tay với hình thức gọn nhẹ, nội dung cô đọng để đảng viên dễ dàng nghiên cứu, tự soi rọi thường xuyên. 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được liệt kê rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ. Mỗi khi tự nhận xét, đảng viên căn cứ vào từng nội dung của cuốn sổ để đối chiếu, đánh giá mức độ thực hiện. Trên cơ sở đó, nhận định rõ những việc làm được, chưa làm được, tồn tại, hạn chế để kịp thời khắc phục, sửa chữa.

Sau hơn 1 năm han hành cuốn sổ tay, nhận thức của đảng viên, quần chúng nâng lên rõ rệt, sâu sắc hơn về những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, không còn biểu hiện né tránh công việc mà sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; đạo đức, kỷ luật công vụ nâng lên. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Quyết tâm cao; lãnh, chỉ đạo đúng, trúng; lựa chọn những người thực sự có “tâm”, có “tầm” đảm nhiệm vị trí quản lý, lãnh đạo; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đặc biệt là có nhiều cách làm mới, sáng tạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đã giúp Sở Khoa học và Công nghệ thu hái được “mùa quả ngọt”. 5 năm qua, Đảng bộ đã lãnh đạo cơ quan thực hiện toàn diện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ngày càng đa dạng, bám sát nhu cầu thực tiễn. Đã triển khai 36 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh, 12 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học: xã hội, nhân văn, nông nghiệp, y dược và kỹ thuật. Xây dựng 6 nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chủ lực của tỉnh. Chất lượng cán bộ nâng lên với 3 tiến sỹ, 6 thạc sỹ, 24 đồng chí có trình độ đại học; 30 cán bộ, đảng viên có trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị. Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Bài 3: Cần xác định chiến lược lâu dài cho nông sản Lai Châu
(BLC) - Để nông nghiệp Lai Châu phát triển bền vững, có thương hiệu riêng, giúp cho hàng ngàn hộ dân có công ăn việc làm ổn định. Tỉnh đang khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) có chiến...
V- “Dù ai nói ngả nói nghiêng...”(tiếp theo và hết)
Ngày 31-7, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng, chống dịch Covid-19. Thủ tướng yêu cầu “ai ở đâu ở đấy”, tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú...
“Bóng cả” trong gia đình
Ở tuổi thất thập, khi cuộc sống kinh tế vững vàng, người ta thường nghĩ đến nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu. Vậy nhưng, với ông Trần Văn Hồng (tổ dân phố số 21, phường Tân Phong, thành phố Lai...
Cần chấm dứt tình trạng thả rông vật nuôi ngoài đường
Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Lai Châu nói chung và phường Quyết Tiến nói riêng xảy ra tình trạng chăn thả gia súc, động vật nuôi (đặc biệt là chó) thả rông ngoài đường và tại những nơi...