Chủ nhật, 23/02/2020, 12:33 [GMT+7]

Quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tạo nền tảng vững chắc đưa Lai Châu bước vào giai đoạn mới

Thứ sáu, 24/01/2020 - 10:53'
(BLC) - Năm 2019, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã phát huy tinh thần đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh với các đại biểu dự Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh năm 2019.

Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch; kinh tế tiếp tục phát triển; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,5%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 36,3 triệu đồng. Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp được đẩy mạnh; mở rộng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp phát huy hiệu quả; tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực; có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 35 xã. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 15 triệu USD, vượt gần 35% kế hoạch; hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc với tổng lượt khách đến tỉnh tăng 40% so với năm 2018. Thu ngân sách địa phương đạt 2.159 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được quan tâm triển khai thực hiện; Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động, bước đầu phát huy hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục được nâng lên; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 80,6%; có 10,4 bác sỹ/vạn dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,8%/năm, riêng các huyện nghèo giảm 5,4%, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn khoảng 20%. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Tỉnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

Nhiều vấn đề phức tạp, đột xuất phát sinh được lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nhất là vấn đề tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập nhà nước Mông, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo. qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ các huyện năm 2019 đảm bảo tuyệt đối an toàn, đạt kết quả cao. Các cấp, các ngành đã chủ động phối hợp giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến biên giới bằng các biện pháp kiên trì, mềm dẻo, linh hoạt. Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được duy trì, phát triển.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả rõ nét. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét trong tinh thần, thái độ thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Các cấp, các ngành quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 210-KH/TU của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các huyện, thành phố cho thấy 8/8 huyện, thành phố và 100% chi bộ, Đảng bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Kế hoạch số 210-KH/TU; thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội theo quy định.

Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều đổi mới; kịp thời ban hành các nghị quyết để cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và phát huy hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp có chuyển biến tích cực, nhất là trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số đoàn thể chính trị - xã hội được tổ chức thành công ở các cấp; chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ngày càng được nâng lên, góp phần tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Những kết quả đạt được trên đây có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh sau 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, đồng thời là nền tảng vững chắc để tỉnh ta bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 với niềm tin, khí thế mới.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Đây cũng là năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến khó lường, tác động đến tỉnh ta. Trong tỉnh, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn một số khó khăn, hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp, ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ, dịch bệnh… Bối cảnh đó đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhiều nhiệm vụ phải tập trung triển khai thực hiện.

Trước hết, các cấp, các ngành cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung chuẩn bị chu đáo nội dung, điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế; thực hiện nghiêm túc và tạo sự chuyển rõ nét hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, chú trọng duy trì và nâng cao hơn nữa các chỉ tiêu đã đạt; đồng thời chỉ đạo quyết liệt đối với những chỉ tiêu dự báo khó hoàn thành. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp; tiếp tục mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung có lợi thế; ứng dụng kỹ thuật, liên kết sản xuất, thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực; xây dựng Đề án và triển khai thực hiện Chương trình OCOP theo quy định của Chính phủ; thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; quyết liệt thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có một huyện (Tân Uyên) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020. Tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chủ động, tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, làm tốt công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và phát triển dịch vụ, du lịch.

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, đột xuất phát sinh. Tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, phức tạp, trở thành điểm nóng, đặc biệt trong thời gian tổ chức đại hội đảng các cấp.

Thành phố trẻ Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Năm 2019 đã đi qua với những thành tựu nổi bật, đánh dấu bước phát triển toàn diện của tỉnh sau 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giàng Páo Mỷ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội khóa XIV tỉnh Lai Châu

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

A Nù dám nghĩ, dám làm
(BLC) - Dám nghĩ, dám làm, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên Thào A Nù (26 tuổi ở bản Nậm Sảo 2, xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn) không ngại gian khó, vươn lên làm giàu chính đáng...
Sắc xuân Trường Sa
(ĐCSVN)- Khi đất trời vào xuân, cũng là lúc cây cối ở Trường Sa đua nhau trổ hoa khoe sắc. Ở Trường Sa bây giờ không chỉ có phong ba, bão táp, bàng vuông...mà có cả những loài hoa từ đất liền mang...
Nhiều người bị ngộ độc hoa chuông ở bản Dền Thàng
(BLC) - Chỉ trong một buổi chiều, 10 người dân ở bản Dền Thàng, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ bị ngộ độc đã kịp thời được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện. Loại thức ăn mà những người dân này ăn phải...