Thứ năm, 05/08/2021, 22:07 [GMT+7]

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII

Thứ bảy, 12/06/2021 - 15:11'
(BLC) - Sáng nay (12/6), Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; cùng đại biểu các điểm cầu Trung ương, đại biểu các ban, bộ, ngành.

Về phía tỉnh Lai Châu tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị-Văn hóa tỉnh có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh, các xã, phường, thị trấn… dự.

Báo cáo 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại Hội nghị do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày đánh giá: 5 năm qua thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả quan trọng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Cả nước tổ chức hội nghị trực tiếp (203.384 hội nghị, 21.411.119 đại biểu), hội nghị trực tuyến (23.834 hội nghị, 5.443.432 đại biểu). Theo kết quả điều tra dư luận xã hội: 60% người được hỏi cho rằng các phong trào thi đua, cuộc thi trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua “phong phú, hấp dẫn, sâu sắc”; 81% số người được hỏi cho rằng việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; 71% số người được hỏi cho rằng việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW  “Khôi phục, củng cố lòng tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm, giới thiệu 640 tập thể, cá nhân điển hình, mô hình tiêu biểu. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra đối với 15.920 tổ chức đảng và 47.701 đảng viên. Đặc biệt, có 93 tập thể, 225 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Tại Hội nghị đã triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tập trung làm tốt 3 nội dung: học tập làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nâng cao tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị…

Các tham luận tại Hội nghị nêu lên cách làm hay, kinh nghiệm sáng tạo và kết quả nổi bật trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Tham luận tập trung nội dung: Học Bác để phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân; xây dựng bản lĩnh người chiến sỹ cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy trong việc học tập và làm theo Bác; học tập và làm theo Bác lan tỏa tinh thần nhân ái; tấm gương sáng về tình yêu thương con người và hiếu học…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương các tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình trong học tập và làm theo Bác, đồng thời mong muốn tập thể, cá nhân phát huy thành tựu đạt được để dẫn dắt, nhân rộng mọi người noi theo và cùng tiến bộ.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự, chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự, chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tổng Bí thư đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần phát huy kết quả đạt được tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nghiêm túc, tự giác, thực hiện hiệu quả những yêu cầu nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; chú trọng làm tốt 3 vấn đề: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân làm cho tư tưởng của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nền tảng vững chắc để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát triển hơn nữa trong giai đoạn mới. Làm theo Bác thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo thấm sâu vào trong tim, trong từng hành động, việc làm của cán bộ, đảng viên và người dân. Hiện thực hóa bằng các chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ. Phải thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức, cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nêu gương là thực hiện đồng thời gắn kết với việc học tập và làm theo Bác đề cao vai trò trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu…

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, sâu sát lãnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, vấn đề trọng tâm, bức xúc của địa phương, đơn vị, tổ chức…

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 136 tập thể, 187 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Trong đó, tỉnh Lai Châu có 2 tập thể, 3 cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Tại Hội nghị, đại biểu còn được xem phóng sự về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Phương - Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Khống chế, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi
Sau hơn nửa năm tích cực phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi, từ cuối tháng 6 đến nay ở các xã: Mường So, Bản Lang (huyện Phong Thổ) tái bùng phát dịch và có xu hướng gia tăng. Cấp ủy, chính...
Chị Khéo đảm đang
Với sự chăm chỉ, chịu khó và linh hoạt, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp, chị Pờ Thị Khéo (bản Phai Cát, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ) trở thành tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi của xã với mô...
Cần sớm di chuyển 61 hộ dân ở bản Ma Sang ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở
Giữa tháng 7, những trận mưa lớn kéo dài càng khiến cho 61 hộ dân ở bản Ma Sang (xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn) không khỏi bất an, lo lắng. Bởi, các hộ trên đều nằm trong cung sạt trượt có nguy cơ xảy...