Thứ ba, 26/05/2020, 20:10 [GMT+7]

Tạo môi trường để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến

Thứ ba, 14/05/2019 - 17:16'
(BLC) - Thực hiện Luật Thanh niên (được Chủ tịch nước ban hành ngày 22/12/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006, cơ sở pháp lý quan trọng cho việc ban hành các chính sách, cơ chế liên quan tới thanh niên), công tác thanh niên và quản lý nhà nước (QLNN) về công tác thanh niên của tỉnh có nhiều đổi mới. Không chỉ góp phần giáo dục lý tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống còn tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên học tập, lao động và rèn luyện, cống hiến đối với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trao đổi với anh Sùng A Nủ - Bí thư Tỉnh đoàn chúng tôi được biết, đến ngày 1/3/2019, toàn tỉnh có 128.030 thanh niên (chiếm 28,2% dân số toàn tỉnh); trong đó, thanh niên dân tộc thiểu số 92.198 người. Thực hiện Luật Thanh niên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, cơ chế chính sách, tạo thêm nhiều cơ hội học tập, việc làm, lập nghiệp cho thanh niên; kiện toàn tổ chức bộ máy QLNN về thanh niên từ tỉnh tới cơ sở. Chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Luật Thanh niên. Giao Sở Nội vụ - cơ quan thường trực phụ trách lĩnh vực QLNN về công tác thanh niên thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn thực hiện tại các đơn vị, địa phương và định kỳ hàng năm thanh tra, kiểm tra công tác thanh niên tại các sở, ban, ngành, huyện, thành phố... Từ năm 2013 đến nay, Sở Nội vụ đã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành 25 cuộc kiểm tra tại các huyện, thành phố, sở, ban, ngành về thực hiện lồng ghép Luật Thanh niên với nhiệm vụ QLNN về thanh niên, chương trình phát triển thanh niên, dự án 600 phó chủ tịch xã, đề án 500 trí thức trẻ có trình độ đại học tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi.

Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố thường xuyên rà soát việc thực hiện các cơ chế chính sách pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; tham mưu ban hành cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ... Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản được trẻ hóa, đủ phẩm chất và năng lực, có tư duy khoa học, sáng tạo, đảm bảo đồng bộ về cơ cấu, từng bước chuẩn hoá cán bộ và bước đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy (Công an huyện Than Uyên) tham gia phá nhổ cây thuốc phiện.

Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy (Công an huyện Than Uyên) tham gia phá nhổ cây thuốc phiện.

Nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên, tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào đồng hành với thanh niên trong tư vấn nghề nghiệp, việc làm. Cụ thể như Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 1.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố. Các huyện, thành đoàn tổ chức 14 buổi tư vấn, hướng nghiệp cho 5.434 ĐVTN. Từ năm 2016 đến nay, đào tạo nghề cho 10.607 thanh niên; năm 2018 giải quyết việc làm cho 3.521 thanh niên và tổ chức tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho 17.648 lao động. Tiếp tục khai thác các nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo… Hiện, tổng nguồn vốn vay uỷ thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội qua tổ chức Đoàn là trên 287 tỷ đồng; Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn 80 triệu đồng.

Việc phát hiện, tuyển chọn, bố trí và sử dụng có hiệu quả tài năng trẻ trên tất cả các lĩnh vực được quan tâm. Thông qua cuộc thi tuyển công chức, viên chức, tỉnh đã tuyển chọn ứng viên có kiến thức, năng lực bố trí thực hiện nhiệm vụ phù hợp, đúng quy định. Công tác quy hoạch cán bộ, công chức trẻ có trình độ, năng lực đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, tỷ lệ cán bộ công chức trẻ đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng.

Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục duy trì gắn với việc thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức lồng ghép nội dung huấn luyện kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử văn hóa trong các hoạt động tập thể của Đoàn, Hội, Đội, trong các buổi sinh hoạt chi đoàn. Hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông triển khai rộng khắp với nhiều hình thức sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia. Nhiều mô hình, hình thức hoạt động bước đầu mang lại hiệu quả nõ nét như: Chương trình Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông", Mô hình cổng trường an toàn, bến đò ngang an toàn… Tạo chuyển biến về ý thức tham gia giao thông của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, góp phần quan trọng xây dựng văn hóa giao thông và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục dân số, sức khỏe, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS được đẩy mạnh thực hiện thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ: phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản vị thành niên, hoạt động của Đội tuyên truyền xung kích.

Là một trong những đơn vị thực hiện tốt Luật Thanh niên, bên cạnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về Luật Thanh niên, Đoàn Cơ sở Công an huyện Than Uyên còn thực hiện hiệu quả các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học công nghệ, phát triển kỹ năng thực hành xã hội, sức khoẻ thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Nâng cao đời sống tinh thần cho ĐVTN, Đoàn Cơ sở Công an huyện tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng hành với thanh niên trong học tập, tổ chức Đoàn thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện cho ĐVTN được đi học nâng cao trình độ.

Theo đồng chí Thào Văn Hoàng - Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Than Uyên, Đoàn cơ sở Công an huyện hiện có 131 đoàn viên sinh hoạt tại 9 chi đoàn trực thuộc, 1 chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở thị trấn. Thực hiện Luật Thanh niên, chất lượng đoàn viên, hoạt động của các cơ sở Đoàn nâng lên, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích.

Tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh đoàn Sùng A Nủ, với 72% tổng số thanh niên trên địa bàn tỉnh là thanh niên dân tộc thiểu số, thường sống rải rác, hay đi làm ăn xa, việc tập hợp và tổ chức hoạt động đối với thanh niên ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Mặt khác, trình độ dân trí không đồng đều cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên; kinh phí đầu tư cho các chương trình, đề án phát triển thanh niên còn hạn chế...  Vì vậy, thời gian tới rất cần sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền đối với thanh niên và công tác thanh niên; đặc biệt là trong công tác chính trị, tư tưởng. Qua đó, phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Hải Nam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

COVID-19 là cuộc khủng hoảng thách thức nhất kể từ sau Thế chiến thứ II
Đại dịch COVID-19 đang trở thành một cuộc khủng hoảng thách thức nhất kể từ sau Thế chiến thứ II bởi nó đã đe dọa tới tất cả mọi người trên thế giới và có nguy cơ gây ra một cuộc suy thoái mà có...
Còn nhiều thách thức
(BLC) - Với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự phối kết hợp của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và sự vào cuộc của chính quyền địa phương, công tác xóa mù chữ (XMC) ở Lai Châu đã có những tín hiệu...
Gương mẫu để con cháu noi theo
(BLC) - Ở bản Nậm Cày (xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn) có ông Cà Văn Pao - Trưởng dòng họ Cà là người luôn tận tuỵ, trách nhiệm với công việc của dòng họ và địa phương.
Lai Châu: Lan toả tình yêu thương giữa đại dịch Covid-19
Những ngày qua, thực hiện quyết sách của Đảng và Nhà nước trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị của tỉnh Lai Châu đã vào cuộc, dành mọi ưu tiên tốt nhất để đảm bảo an...