Thứ năm, 26/11/2020, 05:23 [GMT+7]

Xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững (*)

Thứ năm, 22/10/2020 - 10:22'
(BLC) - Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ kiểm điểm đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm xây dựng Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc - đó là khẳng định trong diễn văn khai mạc Đại hội của đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Báo Laichâu Online trân trọng giới thiệu bài phát biểu.

<> Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Kính thưa đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương,

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý,

Thưa Đại hội,

Trong niềm phấn khởi và khí thế thi đua sổi nổi cùng toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hôm nay Đảng bộ tỉnh Lai Châu long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Đại hội rất vui mừng, phấn khởi được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, bộ, ngành Trung ương đến dự Đại hội:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội...

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý,

Kính thưa Đại hội,

Trong giờ phút trang trọng này, với niềm tin tưởng và tự hào, Đại hội chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi mãi là nền tảng tư tưởng, là ngọn đuốc soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Lúc sinh thời, Người luôn dành tình cảm và sự quan tâm cho Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Chúng ta mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ cách mạng tiền bối; các anh hùng, liệt sĩ; mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí tướng lĩnh lực lượng vũ trang; các đồng chí thương binh, bệnh binh; gia đình có công với nước, thân nhân liệt sĩ; các thế hệ cán bộ lãnh đạo, đảng viên, đồng chí, đồng bào đã trọn đời hy sinh, cống hiến xương máu, công sức, trí tuệ vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Lai Châu.

Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối  với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với tỉnh, đặc biệt từ khi chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới cũng như trong nhiệm kỳ 2015- 2020 và định hướng phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Kính thưa Đại hội,

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đai hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở và đại hội cấp trên cơ sở bảo đảm chặt chẽ, chất lượng và thành công tốt đẹp. Đồng thời, tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nội dung và các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV theo đúng chỉ thị và hướng dẫn của Trung ương.

Cùng với quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hướng về Đại hội bằng nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, tập trung thực hiện mục tiêu kép: vừa tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của nhân dân; phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ; lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo nên khí thế mới trước thềm Đại hội. 

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, tỉnh Lai Châu đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng và các bộ, ngành Trung ương, nhất là định hướng về mục tiêu, nhiệm vụ đối với sự phát triển của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030-2045. Tỉnh cũng đã tổ chức lấy ý kiến tham gia của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các trí thức, nhà khoa học cùng ý kiến từ Đại hội của các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào dự thảo Báo cáo Chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đồng thời, còn là dịp để các cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Kính thưa các đồng chí,

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Đất nước ta đã trải qua chặng đường 35 năm đổi mới xây dựng đất nước và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay". Tỉnh Lai Châu sau hơn 16 năm chia tách, thành lập đã ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, kém phát triển và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển của giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, là tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển nhanh và bền vững. Với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV có nhiệm vụ hết sức quan trọng:

Một là, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến 2030.

Hai là, Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đại hội Đảng bộ các cấp; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

Ba là, Đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực, sáng tạo, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là trung tâm đoàn kết bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bốn là, Đại hội sẽ lựa chọn, bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Lai Châu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ và ý chí, nguyện vọng cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; có khả năng đóng góp vào thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời tiếp thu, lĩnh hội các nội dung của Đại hội để triển khai thực hiện hiệu quả vào thực tiễn địa phương trong giai đoạn mới.

Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của Đại hội và đặc biệt là quyết định Nghị quyết Đại hội phải có tính khả thi cao, đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Vì vậy, đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, tích cực thảo luận, thống nhất, quyết định các nội dung quan trọng của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí!

Kính thưa Đại hội!

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, thể hiện bản lĩnh chính trị cùng quyết tâm đổi mới, ý chí phấn đấu, đoàn kết đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thưa Đại hội, những ngày này, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang hướng về Đại hội với niềm tin tưởng sâu sắc và đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội. Thành công của Đại hội sẽ tạo động lực mới, khí thế mới để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng bước vào nhiệm kỳ mới, xây dựng Lai Châu phát triển nhanh, bền vững.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do tòa soạn

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Chung sống an toàn với dịch Covid-19
Bộ Y tế cho biết, tính đến 19 giờ ngày 16-11, toàn thế giới có 54.936.761 triệu người mắc Covid-19, trong đó 1.326.265 người tử vong và 38.216.546 người khỏi bệnh. Dịch bệnh đã lây lan đến 219...
Nguy hại từ vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật
(BLC) - Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là vật tư không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân phòng trừ sâu bệnh, nâng cao năng suất cây trồng. Tuy nhiên, phần lớn người dân sau khi sử...
Bí thư chi bộ hết lòng vì dân
Gần 70 năm tuổi đời (40 năm tuổi Đảng và gần 10 năm trên cương vị Bí thư Chi bộ), ông Nguyễn Văn Bạt - Bí thư Chi bộ 16 bản Hô Ta, thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường) luôn tận tụy, nhiệt tình,...
Giải pháp nào để đất “nhả vàng”?
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, để đất có thể “nhả vàng”, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân đang là vấn đề cấp ủy, chính quyền xã Trung Đồng (huyện Tân...