Thứ sáu, 23/02/2024, 11:01 [GMT+7]

Tăng cường cải cách hành chính thuế

Thứ sáu, 14/07/2023 - 10:07'
Thời gian qua, ngành Thuế tỉnh đã tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính; xác định doanh nghiệp, người nộp thuế là trung tâm, là động lực trong việc thực hiện cải cách. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Nậm Pồ rà soát các thủ tục hành chính thuế.


Cán bộ Chi cục Thuế huyện Nậm Pồ rà soát các thủ tục hành chính thuế.

Cục Thuế tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo công chức tại bộ phận “Một cửa” thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch số 1469/KH - UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, ngành Thuế triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ. Toàn ngành đã phổ biến, quán triệt các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các nội dung của nghị quyết và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai của cơ quan cấp trên. Đồng thời thống kê, rà soát, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý thuế. Bên cạnh đó, ngành Thuế đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm thông tin rộng rãi về hoạt động và kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính, duy trì tốt việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế theo cơ chế “một cửa” đảm bảo đúng thời gian, trình tự thủ tục. Trong quý I/2023, tiếp nhận 12.519 hồ sơ, trả kết quả đúng hạn 12.517 hồ sơ (đạt 99%). Cục Thuế tuyên truyền, hướng dẫn công chức thuế và người nộp thuế sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia, các phần mềm ứng dụng của ngành Thuế để giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Công khai danh mục, mẫu biểu thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Cục Thuế và các chi cục thuế trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế.

Ngành Thuế tỉnh đã thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; chỉ đạo công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình; làm rõ trách nhiệm của công chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin “một cửa” điện tử để phản hồi cho tổ chức, cá nhân người nộp thuế đảm bảo chính xác, đúng thời hạn. Đẩy mạnh triển khai việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Đến nay, số lượng kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký số và số lượng kết quả giải quyết thủ tục hành chính được công bố số hóa từ văn bản giấy sang điện tử (trừ văn bản mật) theo quy định đạt tỷ lệ 58%.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, Cục Thuế xây dựng mẫu phiếu đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận trực tiếp các phiếu đánh giá của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế. Tất cả các phiếu đều có kết quả đánh giá tốt. Cục Thuế đã lập địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về vướng mắc, bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tránh để trường hợp phản ánh, kiến nghị kéo dài, vượt cấp.

Nhờ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đã góp phần tác động tích cực đến môi trường kinh doanh, tăng nguồn thu vào ngân sách Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. 6 tháng đầu năm 2023, dự ước thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 701,5 tỷ đồng, bằng 43,97% dự toán Trung ương giao, bằng 28,75% dự toán HĐND tỉnh giao.

Cập nhật 08:23 - Thứ Năm, 06/07/2023/Thành Đạt /https://www.baodienbienphu.com.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân
Thời gian qua, Ban Dân vận Thành uỷ Lai Châu chủ động thực hiện công tác nắm tình hình trong nhân dân. Từ đó, tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ quan tâm lãnh, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành từ...
Tận tâm với sự nghiệp “trồng người”
Từ một cô giáo còn nhiều bỡ ngỡ khi vào nghề, đến nay trở thành cán bộ quản lý là cả quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng của nhà giáo ưu tú Phạm Bạch Ngọc - Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường So...