Thứ bảy, 26/09/2020, 18:16 [GMT+7]

Hiệu quả từ "Ngày Pháp luật"

Thứ hai, 30/09/2019 - 07:45'
(BLC) – Thời gian qua, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh tích cực triển khai "Ngày Pháp luật" với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, để triển khai thực hiện có hiệu quả "Ngày Pháp luật", ngay từ đầu năm, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã định hướng về chủ đề, nội dung, hình thức PBGDPL cần tuyên truyền, phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh, gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Về nội dung, chú trọng phổ biến các quan điểm, chính sách mới trong văn bản luật được Quốc hội thông qua, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận; nội dung các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp; chủ trương, quan điểm, chính sách, văn bản về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, về cải cách hành chính; chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp. Các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân như: hộ tịch; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; an toàn, vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ; các quy định về cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam, Trung Quốc, công tác PBGDPL trong nhà trường và các lĩnh vực khác liên quan mật thiết đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đến quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, các vấn đề mà dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội,…

Một buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật tại Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh.

Một buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật tại Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh.

Bên cạnh đó để bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, cơ quan thường trực Hội đồng kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị biên soạn tài liệu, đề cương, tờ gấp giới thiệu bộ luật, luật và các quy định liên quan. Tài liệu này là cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật sử dụng để nghiên cứu, thực hiện PBGDPL được chính xác và thống nhất. Bên cạnh đó, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tiếp tục triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến kết quả công tác cải cách Tư pháp theo Kế hoạch phối hợp số 01-KHPH/BCĐCCTP-HĐPHPBGDPL ngày 14/3/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về phối hợp thông tin tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015 - 2020.
Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, các xã, thị trấn đã cụ thể hóa kế hoạch hưởng ứng "Ngày Pháp luật" bằng việc xây dựng kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật ở cơ quan, đơn vị. Trong đó, cụ thể nội dung các văn bản pháp luật triển khai theo tháng quý và văn bản pháp luật mới ban hành. Đồng thời quyết liệt trong triển khai thực hiện. Định kỳ hàng tháng, các cơ quan, đơn vị tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật với nội dung phong phú, phù hợp với chức năng nhiệm vụ.
Phòng Cảnh sát Giao thông- Công an tỉnh là một trong những đơn vị thực hiện thường xuyên "Ngày Pháp luật" và mang lại hiệu quả thiết thực. Trung tá Đỗ Tú Anh – Phó Trưởng phòng cho biết: Với phương châm để 365 ngày đều là "Ngày Pháp luật", đơn vị thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả trên cơ sở thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng tập trung triển khai Luật Giao thông đường bộ; Luật giao thông đường thủy nội địa; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Dân sự (sửa đổi)….Căn cứ chủ đề hàng năm, từ Phòng đến các Đội  trực thuộc đều treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng "Ngày Pháp luật" Việt Nam; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về pháp luật tại đơn vị không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ các quy định mà còn thể hiện ở nội dung chấp hành nghiêm chỉnh các quy chế, quy định do cơ quan ban hành. Từ chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân đến thực hiện đảm bảo giờ giấc làm việc, nội quy ra vào cơ quan, đi báo việc, về báo công …Từ đó, không chỉ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị mà còn xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an nhân nhân.

Theo thống kê các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay đã tổ chức tuyên truyền được trên 5.000 cuộc cho trên 329.000 lượt người. Trong đó các huyện, thành phố đã tổ chức tuyên truyền được 3.700 cuộc với 269.690 lượt người; các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tổ chức tuyên truyền được 1.320 cuộc với 59.400 lượt người. Hầu hết các đơn vị treo băng rôn tuyên truyền về "Ngày Pháp luật" tại trụ sở cơ quan, nội dung đảm bảo bám sát Kế hoạch triển khai "Ngày Pháp luật" năm 2019 như:  “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”; “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.…Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của "Ngày Pháp luật" cũng như góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL. Khơi dậy trong mọi cá nhân, công dân ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật để góp phần xây dựng văn hóa pháp luật.
Cùng với đó, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt "Ngày Pháp luật", đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp thường xuyên được củng cố kiện toàn, hiện nay có 353 báo cáo viên pháp luật cấp huyện; đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cấp xã là 1.631 người. Việc bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, cung cấp tài liệu pháp luật nhằm nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ người làm công tác PBGDPL, đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân, pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được quan tâm thực hiện đầy đủ. Công tác PBGDPL ngày càng thu hút được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác này, đặc biệt là tổ chức, cá nhân có chuyên môn về luật.
Theo đánh giá của đồng chí Lê Thanh Hải – Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng PHPBPL tỉnh thì "Ngày Pháp luật" đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương về vị trí, vai trò của pháp luật và công tác PBGDPL. Từ “Ngày Pháp luật” mà các văn bản pháp luật mới của Trung ương và tỉnh ban hành được tuyên truyền, phổ biến kịp thời. Góp phần cổ vũ, động viên các cơ quan, tổ chức và cá nhân, công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật. 

Thời gian tới, Sở sẽ tham mưu tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện "Ngày Pháp luật"; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ tuyên truyền, định hướng nội dung hoạt động cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật; lồng ghép triển khai "Ngày Pháp luật" với các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa, văn nghệ, thông qua câu lạc bộ, chi hội, tổ chức cộng đồng...Để "Ngày Pháp luật" thực sự hiệu quả, có sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội.

 

Việt Anh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Hố “bẫy” trên đường
Hơn một tháng nay kể từ khi xảy ra vụ sạt trôi cống thoát nước làm sạt đứt 2/3 đường tại km350+400, quốc lộ 32 thuộc bản Nà Phái (xã Phúc Than, huyện Than Uyên) khiến các phương tiện di chuyển qua...
Cựu chiến binh làm theo Bác
Với cách làm cụ thể, thiết thực, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tam Đường lan tỏa việc học và làm theo Bác. Mỗi hội viên khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương phát triển kinh tế, trở thành...
Giải pháp nào để đất “nhả vàng”?
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, để đất có thể “nhả vàng”, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân đang là vấn đề cấp ủy, chính quyền xã Trung Đồng (huyện Tân...