Thứ tư, 24/04/2024, 22:01 [GMT+7]

Xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ năm, 14/12/2023 - 11:13'
Thời gian qua, UBND thành phố Lai Châu chỉ đạo phòng chuyên môn và các xã, phường tập trung xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL), tạo điều kiện thuận lợi để người dân TCPL, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

Xác định việc xây dựng phường đạt chuẩn TCPL là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, phường Quyết Tiến đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực tư pháp như: phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, ban hành văn bản quy phạm pháp luật... Đồng chí Tạ Tiểu Tần - Chủ tịch UBND phường Quyết Tiến cho biết: Hằng năm, phường xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công nhiệm vụ cho từng đầu mối phụ trách, thường xuyên rà soát việc thực hiện theo các tiêu chí để có điều chỉnh phù hợp nhằm đạt kết quả cao. Năm 2022, phường tiếp tục đạt chuẩn TCPL với tổng điểm là 86,5/100; đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt 100%.
TCPL là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND - UBND, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố phối hợp chặt chẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên có liên quan đến công tác xây dựng, đánh giá, công nhận xã, phường đạt chuẩn TCPL trên Trang thông tin điện tử thành phố, các chuyên mục, tin, bài, phóng sự về chuẩn TCPL. Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến xã, phường triển khai đồng bộ biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Từ đó, thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai các thiết chế TCPL.

Người dân giao dịch tại Bộ phận “Một cửa” phường Quyết Tiến (thành phố Lai Châu).

Song song với đó, UBND thành phố kiện toàn Hội đồng đánh giá chuẩn TCPL thành phố với 11 thành viên; phân công nhiệm vụ cho cơ quan thường trực (Phòng Tư pháp) và các thành viên hội đồng tổ chức thực hiện việc đánh giá từng lĩnh vực do từng ngành phụ trách. Hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND, hội đồng để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra. Theo quy định, cấp xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL được đánh giá bằng 5 tiêu chí: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, phường, thị trấn; thực hiện dân chủ ở cơ sở; hòa giải ở cơ sở. Mỗi tiêu chí có các chỉ tiêu riêng và được đánh giá trên tổng điểm 100.
Đồng chí Tô Văn Thiết - Trưởng Phòng Tư pháp thành phố cho biết: Hằng năm, phòng tham mưu UBND thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn TCPL ở 7/7 xã, phường. Phòng chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác tư pháp đối với các xã, phường; trong đó tập trung việc xây dựng, thu thập tài liệu chứng minh đánh giá chuẩn TCPL. Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi cũng đã giải đáp những thắc mắc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong thực hiện công tác tư pháp nói chung và xây dựng, đánh giá chuẩn TCPL xã, phường nói riêng. Do đó, năm 2022, tất cả các xã, phường của thành phố đảm bảo đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn TCPL.
Các tiêu chí xét đạt chuẩn TCPL chính là tổng hợp tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Thực hiện tốt các tiêu chí này, các xã, phường trên địa bàn thành phố từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hành chính của địa phương. Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật của người dân; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật.
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, thành phố tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được giao xây dựng, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí TCPL. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn TCPL. Thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí; biểu dương tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả nhằm lan tỏa ý nghĩa, lợi ích của xây dựng cấp xã, phường đạt chuẩn TCPL.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...