Chủ nhật, 17/10/2021, 20:04 [GMT+7]

Mỗi xã, phường, thị trấn là pháo đài, mỗi người dân là một chiến sỹ trong phòng, chống dịch Covid-19

Thứ sáu, 10/09/2021 - 10:57'
(BLC) - UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Công văn số 2738/UBND-VX ngày 5/9 về việc thực hiện Thông báo số 226/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 30/8/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm nội dung kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Đồng chí Vũ Đức Minh – Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Lai Châu trao tiền hỗ trợ cho CDC Lai Châu. Ảnh: Phương Lan

Đồng chí Vũ Đức Minh – Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Lai Châu trao tiền hỗ trợ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Phương Lan

1. Các cấp, các ngành nhất là chính quyền cơ sở quán triệt sâu sắc, thấm nhuần tinh thần chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung đã quy định tại Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ, Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021, Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ gắn với các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Xác định phòng, chống dịch là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Mỗi người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch; xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sỹ trong phòng, chống dịch.

2. Khi dịch bệnh bùng phát, triển khai thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở đó”, cách ly triệt để, nghiêm ngặt các ổ dịch, nguồn lây; tranh thủ thời gian vàng thực hiện giãn cách, tổ chức xét nghiệm thần tốc trên diện rộng để tách nguồn lây ra khỏi cộng đồng; rút ngắn chu kỳ xét nghiệm, bao phủ và trả kết quả; ngăn chặn không để dịch lây lan ra vùng sâu, vùng xa, vùng có hạ tầng y tế yếu kém.

3. Khi thực hiện giãn cách phải đảm bảo an sinh xã hội; hỗ trợ người không có điều kiện, thiếu lương thực, thực phẩm (người bị đứt bữa), người yếu thế, những người “lang thang, cơ nhỡ”, kể cả các gia đình có điều kiện nhưng có khó khăn mặt nào thì hỗ trợ mặt đó.

 4. Sở Y tế căn cứ diễn biến tình hình dịch chỉ đạo phân loại, quản lý, chăm sóc, thu dung, điều trị ca bệnh phù hợp ngay tại cơ sở (tại các trạm y tế lưu động) để giảm ca bệnh nặng, giảm tử vong; phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị tích cực, không để quá tải y tế tuyến trên; kết hợp Đông y và Tây y, áp dụng các phương pháp cổ truyền với hiện đại trong điều trị; tuyên truyền “vắc xin tốt nhất là vắc xin tiêm sớm nhất”; tổ chức tiêm khoa học, ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu, tiêm vắc xin, xét nghiệm cho người làm dịch vụ vận chuyển, công nhân.

5. Các cơ quan chức năng thực hiện đảm bảo thông suốt các chuỗi cung ứng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không ban hành các “giấp phép con” làm cản trở lưu thông hàng hóa. Chỉ đạo duy trì phát triển sản xuất nhưng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch nghiêm ngặt theo quy định.

6. Cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường công tác thông tin truyền thông, đảm bảo đúng quy mô dịch bệnh và dự báo thiệt hại không thể tránh khỏi trước khi nó xảy ra để kỳ vọng cho đúng những gì sắp tới và chuẩn bị tâm thế, giải pháp phù hợp. Tuyên truyền các nội dung về truyền thống văn hóa, lịch sử, văn học nghệ thuật tốt đẹp của dân tộc để nâng cao tinh thần đoàn kết và niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch.

7. Các sở, ngành, địa phương, Ban chỉ đạo các cấp kịp thời đúc rút kinh nghiệm, bổ sung các biện pháp phù hợp trong phòng, chống dịch; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng mô hình điển hình, tiên tiến, cách làm hay; tùy theo tính chất, mức độ phê bình, kiểm điểm, xử lý những tổ chức, cá nhân chưa làm tốt hoặc vi phạm.

8. Cấp huyện, cấp xã thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận 226/TB-VPCP. Bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Rà soát, củng cố, kiện toàn Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch các cấp do Chủ tịch UBND làm Chỉ huy trưởng, có quy chế làm việc, phân công trách nhiệm rõ ràng (hoàn thành trước 10/9/2021); tổ chức giao ban các cấp, báo cáo lên cấp trên trực tiếp phù hợp với diễn biến tình hình dịch; tổ chức ứng trực, tiếp nhận, xử lý mọi thông tin 24/24h, nhất là đối với người dân. Cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở là hạt nhân, các đảng viên phải thể hiện vai trò gương mẫu trong phòng, chống dịch bệnh; các tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc, đoàn thể tham gia giám sát, vận động, tuyên truyền người dân trong công tác phòng, chống dịch.

9. Thực hiện công tác phòng, chống dịch tại xã, phường thị trấn

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch tại mỗi thời điểm và theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên, đặc biệt là trong trường hợp địa phương áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, tập trung một số nhiệm vụ: (1) Kêu gọi người dân tham gia triển khai tích cực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại địa phương, nhất là khi thực hiện giãn cách xã hội; (2) Chuẩn bị cung cấp các gói an sinh xã hội, tập trung đối với người thiếu lương thực, thực phẩm (đứt bữa), các đối tượng có điều kiện nhưng cần hỗ trợ, người “lang thang, cơ nhỡ”; (3) Bảo đảm tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn; (4) Bảo đảm cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, nhiều nhất có thể; thu dung, phân loại, chăm sóc, điều trị người bệnh ngay từ cơ sở tại các trạm y tế lưu động theo chỉ đạo của cơ quan y tế; tổ chức xét nghiệm thần tốc và rút ngắn chu kỳ xét nghiệm, tiêm vắc xin ngay tại địa phương trong thời gian giãn cách; (5) Kiểm soát tốt việc di chuyển của người dân; (6) Tăng cường vận động thuyết phục người dân để người dân thực hiện tốt giãn cách, tự bảo vệ sức khỏe người thân; (7) Tổ chức tốt Tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; (8) Có các kịch bản phòng, chống dịch tại địa bàn cao hơn, sớm hơn; (9) Điều hành và điều phối lực lượng trên địa bàn.

- Các cấp chính quyền duy trì cơ chế giao ban phù hợp, hiệu quả. Thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày theo phân cấp để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp; kết hợp công - tư kịp thời, hiệu quả ngay tại xã, phường, thị trấn.

10. Thành viên Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện linh hoạt theo quy chế quy định, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao với mục tiêu tất cả vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm
Thời gian gần đây, chủng vi rút cúm gia cầm thể độc lực cao A/H5N8 xuất hiện tại một số tỉnh của nước ta. Tam Đường là địa phương có số lượng đàn gia cầm lớn, để dịch không xâm nhập vào địa bàn,...
Doanh nhân đồng hành cùng đất nước
Doanh nghiệp, doanh nhân có vai trò rất quan trọng, là lực lượng chủ đạo trong việc phát triển kinh tế đất nước. Hiện nay, trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn khôi phục nền kinh tế trong bối...
Tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Cần cù, ham học hỏi, chị Lù Thị Hải Phương (SN 1975 ở bản Rừng Ổi Khèo Thầu, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường) mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa. Nhờ...
Nhiều phụ huynh vẫn “đau đầu” với việc học trực tuyến của con
Bên cạnh những ưu điểm mà học trực tuyến đang mang lại khi tình hình dịch COVID-19 phức tạp như ở TP Hồ Chí Minh hiện nay, chúng ta cũng thấy còn rất nhiều vấn đề đang là nỗi lo của không ít phụ...