Thứ tư, 20/01/2021, 06:50 [GMT+7]

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22

Thứ sáu, 22/11/2019 - 22:23'
(BLC) – Hôm nay (22/11), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 22 về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019, kế hoạch năm 2020; dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019, kế hoạch năm 2020; kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2019, kế hoạch năm 2020; kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025); Chương trình kiểm tra giám sát năm 2020 và Hội nghị về công tác cán bộ.

Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện Vụ địa phương (Ban Tổ chức Trung ương), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy… dự Hội nghị.

Thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 với phương châm chỉ đạo của Tỉnh ủy: “Kỷ cương - trách nhiệm - đoàn kết - sáng tạo - phát triển bền vững”, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 7,51%. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 53.882ha, sản lượng 218 nghìn tấn, trồng mới 817ha chè, khai thác 5.056ha cao su sản lượng 3.226 tấn mủ quy khô. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), dự ước năm 2019 có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM; thu ngân sách địa bàn đạt 2.159 tỷ đồng. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; người dân được quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, biên giới quốc gia được giữ vững.

13

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2020, tỉnh đặt ra 1 mục tiêu chung, 9 chỉ tiêu chủ yếu, 7 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; trong đó GRDP bình quân đầu người trên 40 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt 220 nghìn tấn, tỷ lệ che phủ rừng 50%, có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu ngân sách địa bàn đạt 2.150 tỷ đồng…

Thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm (2016 - 2020), kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,83%, GRDP bình quân đầu người trên 40 triệu đồng; tổng sản lượng có hạt đạt 220 nghìn tấn; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm mặt đường được cứng hóa, 93,6% thôn bản có đường xe máy, ô tô đi lại thuận lợi, trên 95% hộ dân sử dụng điện lưới Quốc gia; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS; 83,3% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4,48%/năm…

Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm giai đoạn 2021- 2025, tỉnh đề ra 1 mục tiêu tổng quát, 9 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng điểm, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp thực hiện. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,4%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 226,5 nghìn tấn, có 2 huyện đạt chuẩn NTM, thu ngân sách đạt 3.000 tỷ đồng…

Thực hiện dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019, tổng thu ngân sách địa phương đạt 10.348 tỷ đồng, nếu loại trừ các khoản thu kết dư, thu chuyển nguồn thì tổng thu là 8.036,237 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương 10.348 tỷ đồng, nếu trừ nội dung chi từ nguồn chi chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019 thì tổng chi là 8.036,237 tỷ đồng. Năm 2020, dự toán tổng thu ngân sách địa phương là 8.550,773 tỷ đồng; tổng chi ngân sách 8.550,773 tỷ đồng…

Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, tổng kế hoạch vốn năm 2018 được phép kéo dài thanh toán năm 2019 là 359,3 tỷ đồng (giải ngân 137,8 tỷ đồng); vốn đầu tư năm 2019 là 1.698,146 tỷ đồng, khối lượng thực hiện 889,5 tỷ đồng, giải ngân 1.011,06 tỷ đồng. Năm 2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư Trung ương dự kiến giao 2.182,555 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 716,592 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 1.465,963 tỷ đồng…

Về chương trình kiểm tra giám sát năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra giám sát đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Các cuộc kiểm tra, giám sát tiến hành nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Năm 2020, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ thảo luận, cho ý kiến nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra, giám sát đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và định hướng kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh ta đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, tập trung thực hiện cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2019; bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đã thống nhất tại Hội nghị này, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Quyết liệt thực hiện Chương trình xây dựng NTM, phấn đấu huyện Tân Uyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào năm 2020. Tăng cường quản lý ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là quản lý chất lượng công trình, quản lý khai thác, sử dụng sau đầu tư. Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chất lượng các hoạt động văn hóa.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 210-KH/TU của Tỉnh ủy và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung thực hiện tốt dự toán thu - chi ngân sách năm 2020; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025; chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020.

Phương - Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Việt Nam chúc mừng ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ
Theo TTXVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng ông Joseph Robinette Biden Jr. được bầu làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Trăn trở tình trạng thiếu bác sỹ ở tuyến cơ sở
Mặc dù tỉnh đã triển khai nhiều chính sách thu hút bác sỹ cũng như quan tâm cử cán bộ y tế đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; tuy nhiên, đội ngũ bác sỹ có trình độ chuyên môn cao vẫn thiếu...
Chị Thủy vượt khó làm giàu
Từ vùng đất cằn cỗi, khó canh tác, chị Hoàng Thị Thủy (SN 1988 ở bản Tân Bình, xã Bình Lư, huyện Tam Đường) cải tạo và xây dựng mô hình vườn, ao, chuồng (VAC) đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.