Thứ bảy, 22/06/2024, 18:30 [GMT+7]

Quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức

Thứ bảy, 04/02/2023 - 11:09'
(BLC) - Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến quan trọng, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Từ đó, đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để nội dung của nghị quyết từng bước được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 1 nghị quyết, 2 kế hoạch; HĐND tỉnh ban hành 10 nghị quyết; UBND tỉnh ban hành 12 quyết định lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng đội ngũ trí thức trên địa bàn. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW và Nghị quyết số 23-NQ/TU trong toàn Đảng bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện và quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kết luận số 52-KL/TW đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, đơn vị.

thuộc Quân khu 2

Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 (xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ) thực hiện hiệu quả mô hình trồng địa lan, làm cơ sở để Nhân dân trên địa bàn học tập, phát triển kinh tế.

Đội ngũ trí thức được tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, quản lý… đã tăng khá nhanh về số lượng, chất lượng; từng bước phát huy vai trò trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Từ năm 2008 đến nay đã có 46.731 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng (trong đó nữ 9.747 lượt người, dân tộc thiểu số 5.298 lượt người; sau đại học 543 người, đại học 4.162 người...). Bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương, ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và tiếng dân tộc cho 92.072 lượt người. Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 2.049 lượt người. Mở 9 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, khởi sự doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Ngoài ra, tỉnh còn quan tâm thực hiện chính sách cử tuyển, xét tuyển học sinh người dân tộc thiểu số vào học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. 

Công tác bổ nhiệm thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Cán bộ, công chức, viên chức sau khi được bổ nhiệm đã phát huy được khả năng, năng lực tham mưu ở lĩnh vực được phân công, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Góp phần phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh.

Nhằm động viên, khuyến khích, thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tỉnh đã tăng cường đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước đối với hoạt động khoa học và công nghệ để đội ngũ trí thức nghiên cứu, áp dụng các đề tài dự án trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng thẩm định, lựa chọn, xét duyệt các đề tài, dự án, thực hiện quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả đối với các sản phẩm sáng tạo, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đội ngũ trí thức trong việc nghiên cứu và sáng tạo khoa học. Đến hết năm 2022, tỉnh đã tổ chức 4 Hội thi sáng tạo kỹ thuật, thu hút 156 lượt tổ chức và 516 lượt người tham gia với 73 giải thưởng. Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh  Lai Châu có 180 mô hình, sản phẩm và trên 450 học sinh dự thi, trong đó có 59 mô hình, sản phẩm sáng tạo được trao giải thưởng. 

Linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các cơ chế, chính sách đã thu hút được nhiều trí thức có trình độ, năng lực đến công tác. Đến nay, tỉnh đã tuyển dụng được 10.527 trí thức công tác ở các cơ quan cấp tỉnh và huyện. Trong đó, thu hút được 85 trí thức, 392 công chức cấp xã. Tuyển chọn, thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật tham gia tổ công tác ở xã theo Quyết định 1568/QĐ-UBND ngày 06/10/2009 với tổng số hợp đồng 102 người. Tuyển chọn 47 đội viên theo Chương trình 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã (sau khi kết thúc dự án 600, bố trí tuyển dụng 44 đội viên)… Từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; do đó, thời gian qua, Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW nghiêm túc, hiệu quả. Các nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ trí thức được các cấp, các ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện. Đồng thời, lồng ghép trong xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhân lực của địa phương, đơn vị, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương. Có mặt ở tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội, chính trị, khoa học và công nghệ, văn học - nghệ thuật… đội ngũ trí thức đã đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển so với các địa phương khác trong cả nước.

Đến nay, toàn tỉnh có 16.312 trí thức, trong đó có 14 tiến sỹ, 725 thạc sỹ, 11.784 đại học, 2.789 cao đẳng; 63 nhà giáo ưu tú, 13 nghệ nhân ưu tú, 4 thầy thuốc Nhân dân, 13 thầy thuốc ưu tú đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030: Cán bộ, công chức (tỉnh, huyện) được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định; trong đó, trên 98% cán bộ, công chức có trình độ đại học trở lên; trên 68% viên chức có trình độ đại học trở lên. Cán bộ cơ sở: 100% tốt nghiệp trung học phổ thông; 100% có trình độ  chuyên môn từ trung cấp trở lên; 60% có trình độ đại học trở lên; 100% có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên, trong đó 10% cao cấp. Công chức cơ sở: 100% tốt nghiệp trung học phổ thông; 100% có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó 65% đại học trở lên; 60% có trình độ lý luận chính trị trung cấp. 

Binh Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Agribank Chi nhánh Lai Châu: Ngăn chặn lừa đảo và bảo vệ khách hàng
(BLC) - Nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo xảy ra với khách hàng của mình, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Agribank) Chi nhánh tỉnh Lai Châu đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm phòng...
Cháy mãi “lửa nghề”
Tuy chức danh nghề nghiệp không phải nhà báo chuyên nghiệp, nhưng với tôi, “lửa nghề” đã khiến anh dốc sức cống hiến cho nghề báo với những tác phẩm chất lượng, thông tin hữu ích cho bạn đọc,...
Cảnh báo ngộ độc thực phẩm đóng gói sẵn
Bước vào mùa hè, thời tiết oi bức kèm theo độ ẩm cao chính là điều kiện lý tưởng để các loại vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn trong đường tiêu hóa phát triển nhanh chóng.