Thứ tư, 20/01/2021, 06:52 [GMT+7]

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thứ hai, 22/06/2020 - 11:33'
Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh có 20 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 12 Đảng bộ cơ sở và 8 chi bộ cơ sở, 38 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Một trong những yếu tố quan trọng, quyết định đến hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị là việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện (VMTD) đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới. Trong đó chú trọng thực hiện tốt các nội dung về xây dựng chính trị tư tưởng, đạo đức cho bộ đội, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); duy trì nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế, bố trí lực lượng hợp lý và thực hiện tốt tiêu chí hậu cần, kỹ thuật, tài chính ở Đồn biên phòng.

Đảng ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt là triển khai có hiệu quả Kết luận số 70-KL/TW, ngày 10/9/2013 của Ban Bí thư và Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới” trong BĐBP bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Từ đó góp phần xây dựng cho cán bộ, đảng viên ý chí kiên định vững vàng, tin tưởng, quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của nước ta, từng bước khắc phục bệnh lười học, ngại học lý luận chính trị. Chủ động, nhạy bén, tích cực trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” để giáo dục rèn luyện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong mỗi cán bộ đảng viên, chiến sỹ trong toàn đơn vị… Hàng năm 100% các đơn vị đều hoàn thành tốt kế hoạch học tập chính trị, qua kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75 - 80% khá giỏi. Cán bộ chiến sỹ có bản lĩnh vững vàng, yên tâm công tác gắn bó với địa bàn biên giới, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiện toàn, củng cố các cấp ủy, tổ chức đảng bảo đảm số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý, nhất là ở các đơn vị cơ sở. Đã tiến hành nâng cấp, thành lập 4 Đảng bộ cơ sở từ chi bộ cơ sở Đồn biên phòng. Chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên: Hàng năm có 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 60% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại chất lượng, trong đó: hoàn thành xuất sắc 8%, hoàn thành tốt nhiệm vụ 80%... Trong nhiệm kỳ đã nâng cấp cấp 5 chi bộ cơ sở thành đảng bộ cơ sở (nâng số đảng bộ cơ sở lên 12 đảng bộ); kết nạp 65 đảng viên mới, trong đó có 59 đảng viên là chiến sỹ nghĩa vụ.

Đại tá Phan Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lai Châu cùng cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ) kiểm tra đường biên, cột mốc biên giới số 79.

Đại tá Phan Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lai Châu cùng cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ) kiểm tra đường biên, cột mốc biên giới số 79.

Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của BĐBP tỉnh. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP về việc quy định tổ chức, biên chế quân số của BĐBP Lai Châu đến năm 2021 và những năm tiếp theo. Công tác huấn luyện có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, ngày càng sát thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng cơ động, quản lý, bảo vệ biên giới. Thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tập trung chỉ đạo đột phá vào khâu tổ chức, điều hành, kiểm tra huấn luyện. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; ưu tiên huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị, huấn luyện binh chủng hợp thành, huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống, sát thực tiễn. Triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội. Xây dựng mô hình đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” làm cơ sở nhân rộng trong toàn BĐBP tỉnh.
Đảng ủy BĐBP tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên và SSCĐ. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phát huy tính chủ động, sáng tạo của chỉ huy các đơn vị cơ sở trong việc đảm bảo hậu cần tại chỗ cải thiện đời sống cho bộ đội. Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn ăn, mặc, ở, sinh hoạt và nâng cao chất lượng công tác quản lý, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ, phòng, chống dịch bệnh cho bộ đội, quân số khỏe trên 98,6%. Doanh trại, cảnh quan môi trường từ cơ quan Bộ Chỉ huy đến các đồn biên phòng được xây dựng, cải tạo nâng cấp ngày càng khang trang, sạch đẹp. Các đơn vị đã phát động nhiều phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nhiều đồn biên phòng đã đầu từ hàng trăm triệu đồng từ hoạt động tăng gia sản xuất để mua sắm các trang thiết bị giường tủ, bàn ghế, xây dựng chuồng trại, khu tăng gia, khu luyện tập thể dục thể thao cho bộ đội, góp phần xây dựng đồn biên phòng thực sự thành "Điểm sáng văn hóa trên biên giới".
Đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu góp phần quan trọng vào việc quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho Nhân dân ở khu vực biên giới về pháp luật, các quy chế biên giới; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016 và giai đoạn 2017 - 2021…
Có thể nói, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp. Chủ động báo cáo và tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề xảy ra trên biên giới. Triển khai toàn diện, đồng bộ, vận dụng linh hoạt các biện pháp công tác biên phòng, thực hiện tốt vai trò chuyên trách trong quản lý bảo vệ biên giới. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng và quần chúng Nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu và hợp tác quốc tế của tỉnh. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Phan hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lai Châu

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Việt Nam chúc mừng ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ
Theo TTXVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng ông Joseph Robinette Biden Jr. được bầu làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Trăn trở tình trạng thiếu bác sỹ ở tuyến cơ sở
Mặc dù tỉnh đã triển khai nhiều chính sách thu hút bác sỹ cũng như quan tâm cử cán bộ y tế đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; tuy nhiên, đội ngũ bác sỹ có trình độ chuyên môn cao vẫn thiếu...
Chị Thủy vượt khó làm giàu
Từ vùng đất cằn cỗi, khó canh tác, chị Hoàng Thị Thủy (SN 1988 ở bản Tân Bình, xã Bình Lư, huyện Tam Đường) cải tạo và xây dựng mô hình vườn, ao, chuồng (VAC) đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.