Thứ năm, 09/07/2020, 21:46 [GMT+7]

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ

Thứ tư, 02/10/2019 - 07:53'
(BLC) – Thời gian qua, Đồn Biên phòng Pa Ủ (đứng chân trên địa bàn xã Pa Ủ, huyện Mường Tè) luôn đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) với nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả. Qua đó, góp phần xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức; củng cố lòng tin của CBCS vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới của đất nước, làm cơ sở, động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Từ trung tâm huyện Mường Tè, theo quốc lộ 4h, vượt qua quãng đường gần 50km chúng tôi đặt chân đến đất Pa Ủ. Khác xa với hình dung của chúng tôi, Pa Ủ hiện ra với những ngôi nhà mái tôn đỏ rực, nằm san sát dọc đường đi, những con đường nội bản tuy chưa được bê tông hóa hoàn toàn nhưng cũng đã dễ đi lại, không còn ổ trâu, ổ voi như trong lời kể của những người đã đến Pa Ủ hơn chục năm về trước. Đón chúng tôi bằng cái bắt tay thật chặt, ông Trịnh Đình Vụ – Bí thư Đảng ủy xã Pa Ủ cho hay, Pa Ủ có được như ngày hôm nay quả thực là sự quan tâm của Đảng, chính phủ bằng nhiều chương trình, dự án, sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng biên phòng - Những người lính quân hàm xanh vượt qua mọi khó khăn, ngày đêm bám xã bám bản cùng bà con xây dựng đời sống mới.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, Đồn Biên phòng Pa Ủ được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 28,186 km với 5 cột mốc (từ mốc 37 đến mốc 41). Những năm qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu tiên, đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho địa bàn các xã biên giới nói chung và xã Pa Ủ nói riêng. Với 98% là dân tộc La Hủ, do xuất phát điểm về kinh tế, trình độ dân trí thấp, đường sá giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khí hậu khắc nhiệt; thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt... CBCS đơn vị có tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với công việc song địa bàn rộng, lực lượng phân tán nhỏ lẻ, quân số thường xuyên thiếu vắng do đi công tác, tăng cường, nhận thức có mặt không đồng đều. Do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó, đơn vị đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS trong đơn vị.

CBCS Đồn Biên phòng Pa Ủ kiểm tra vũ khí, trang bị.

CBCS Đồn Biên phòng Pa Ủ kiểm tra vũ khí, trang bị.

Trung tá Vũ Đức Phương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pa Ủ cho hay, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS đã được cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện; có nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp, kịp thời giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy trong công tác giáo dục, quản lý tư tưởng Bộ đội. Cùng với nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của việc quản lý tư tưởng bộ đội, hàng tháng, cấp ủy, chi bộ đưa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo với những giải pháp vừa toàn diện, đồng bộ, vừa có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu trong quản lý tư tưởng bộ đội; chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, khuyết điểm.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các khâu, các bước của công tác giáo dục, quản lý tư tưởng bộ đội. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị bám sát thực tiễn tình hình, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị; tăng cường quản lý nội bộ, nắm chắc tư tưởng, tâm trạng, dự báo chính xác diễn biến tư tưởng của CBCS; thường xuyên chủ động theo dõi, đánh giá, phân loại cụ thể đến từng đối tượng theo phân cấp để đề xuất, thực hiện những biện pháp sát, đúng trong giáo dục, định hướng tư tưởng. Chú trọng kết hợp giữa quản lý tư tưởng với quản lý kỷ luật, kịp thời ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, không để bị động bất ngờ.

Gắn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị với đổi mới công tác quản lý tư tưởng. Coi trọng việc gắn sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác, làm chuyển biến thực sự nhận thức tư tưởng và hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ của bộ đội. Kết hợp đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng với tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực; phát huy tinh thần sáng tạo, tư lực tự cường, vượt mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích và tính hình thức trong các phong trào thi đua.

Chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của Hội đồng Quân nhân, Đoàn thanh niên trong công tác giáo dục, quản lý tư tưởng bộ đội. Trong đó, trọng tâm là phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, xây dựng nội dung, kế hoạch của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị; vai trò của các tổ chức quần chúng, Hội đồng Quân nhân trong giáo dục, rèn luyện đoàn viên, hội viên, quân nhân trong đơn vị; tinh thần, trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên trên từng cương vị công tác. Đồng thời quan tâm chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị.

Với những chủ trương, biện pháp sát đúng, phù hợp, CBCS Đồn Biên phòng Pa Ủ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Gương mẫu đi đầu trong huấn luyện, lao động xây dựng cảnh quan của đơn vị và trong sinh hoạt, rèn luyện đạo đức, lối sống. Trong khó khăn, CBCS luôn nêu cao phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, ý thức trách nhiệm, tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch; tích cực phê phán những quan điểm sai trái, cơ hội chính trị, chủ nghĩa cá nhân, tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Nhiều CBCS nỗ lực trong rèn luyện, tham gia hiệu quả vào các phong trào thi đua được sự giúp đỡ, giới thiệu của tổ chức đoàn, sự quan tâm của cấp ủy, vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. 

Đặc biệt, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân địa phương xây dựng mối quan hệ gắn bó quân dân, tạo nên thế trận lòng dân trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Trong đó, tập trung tham gia triển khai hiệu quả các đề án, chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới của Chính phủ, gắn với triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.  Phối hợp với tổ chức tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới, Luật Biên giới quốc gia, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về biên giới; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp thành lập, duy trì hoạt động của các tổ an ninh tự quản tại các thôn, bản.

Đồng thời, huy động lực lượng giúp bà con tăng gia sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng vụ để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, gia cố nhà cửa khi mùa mưa lũ, cấy lúa và thu hoạch đảm bảo khung thời vụ. Điển hình như: Phối hợp với chính quyền xã giúp nhân dân 2 bản Mu Chi và Tân Biên xây dựng 2 mô hình trồng cỏ, chăn nuôi bò phát triển rất tốt, từ 36 con bò giống được nhận tháng 11/2016 đến tháng 9/2018 hai đàn bò đã phát triển lên đến 46 con. Giúp nhân dân trong xã xóa được 10 nhà tạm; xây dựng được 3 phòng học; nhận và đỡ đầu 2 cháu học sinh của xã có hoàn cảnh khó khăn mỗi cháu 500.000đ/tháng. Vào các dịp lễ tết còn vận động, quyên góp tặng hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Những việc làm thiết thực của CBCS tạo động lực để Nhân dân trên địa bàn nỗ lực lao động, sản xuất, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS đã thực sự tạo hiệu ứng tích cực trong xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, phát huy kỷ luật quân đội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời góp phần quan trọng để đồn Pa Ủ giữ vững danh hiệu đơn vị Quyết thắng 8 năm liền (2009 - 2017), tình đoàn kết quân dân ngày càng được củng cố vững chắc.

Hồng Anh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi ở Phong Thổ
(BLC) - Sau nhiều tháng bị dập tắt, đến ngày 26/6/2020 dịch tả lợn Châu Phi đã tái xuất hiện trên địa bàn huyện Phong Thổ. UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn đề...
Chăm ngoan, học giỏi
Nhiều năm liên tục đạt học sinh giỏi và đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp - đó là thành tích đáng tự hào của cô trò nhỏ Nguyễn Phương Duyên (học sinh lớp 4A1, Trường...
Nghề báo và những chuyến đi
(BLC) - Tôi sinh ra và lớn lên trên chính quê hương Lai Châu, lại được công tác tại Báo Lai Châu - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh. Nghề báo luôn đem đến những trải nghiệm thú vị, những bài học...