Thứ ba, 11/08/2020, 07:02 [GMT+7]

Tăng cường giáo dục quốc phòng, an ninh trong các trường phổ thông

Thứ hai, 25/11/2019 - 21:20'
Giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) cho học sinh trong các trường phổ thông là nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung giáo dục QPAN vào giảng dạy trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả tích cực.

Quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về giáo dục QPAN trong các trường phổ thông, nhất là Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QPAN trong tình hình mới”, hằng năm Sở Giáo dục - Đào tạo có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống các trường học trong tỉnh đưa nội dung giáo dục QPAN vào giảng dạy theo quy định.

Tiết học bắn súng tiểu liên AK của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Than Uyên.

Cùng với việc phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa nội dung giáo dục QPAN vào chương trình bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên, Sở Giáo dục - Đào tạo cử cán bộ của sở, phòng giáo dục - đào tạo các huyện, thành phố tham gia các lớp tập huấn do Bộ Giáo dục - Đào tạo phối hợp tổ chức. Chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục QPAN trong trường học; khuyến khích các đơn vị tăng cường tổ chức các hoạt động thực tiễn rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Chỉ đạo các trường đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hình thành năng lực ở học sinh; các trường học phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố tham gia giáo dục QPAN cho học sinh.

Tùy theo từng cấp học, các em học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản khác nhau. Bậc tiểu học, trung học cơ sở được học kiến thức QPAN lồng ghép vào các môn học lịch sử, giáo dục công dân, đạo đức, hoạt động ngoại khóa...; đối với bậc trung học phổ thông được học những kiến thức về công tác quân sự, QPAN. Các cấp học được các thầy, cô giáo truyền tải những hiểu biết chung về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc; truyền thống của lực lượng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân; Luật Nghĩa vụ quân sự; tầm quan trọng của an ninh quốc gia; một số nội dung cơ bản trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Qua đánh giá chất lượng môn giáo dục QPAN hằng năm của bậc trung học phổ thông cơ bản đều đạt yêu cầu trở lên. Năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có 25 trường trung học phổ thông với 8.604 học sinh, 100% học sinh tham gia kiểm tra môn giáo dục QPAN, có 99,6% xếp loại từ trung bình trở lên, trong đó có 96,6% đạt khá, giỏi. Hằng năm, một số học sinh các trường trung học phổ thông được chọn cử tham gia các lễ ra quân huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện; lễ tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ... Góp phần nâng cao dân trí về QPAN; đồng thời giáo dục chính trị, tư tưởng sâu sắc, hình thành ý thức quốc phòng đúng đắn, nâng cao trách nhiệm công dân cho học sinh đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; bồi đắp lên truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, nếp sống tập thể, cùng với các hoạt động khác góp phần đẩy lùi tiêu cực và tệ nạn xã hội.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục QPAN cho học sinh các trường phổ thông trên địa tỉnh, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh xác định: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, quan điểm, quy định của Đảng, Nhà nước về giáo dục QPAN trong trường học, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của giáo viên và học sinh đối với công tác giáo dục QPAN; góp phần nâng cao nhận thức về kiến thức QPAN, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát huy tốt vai trò chỉ đạo, điều hành của Hội đồng Giáo dục QPAN trong nhà trường. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục QPAN cho học sinh. Trong đó, nội dung giáo dục quốc phòng phải được tiến hành đồng bộ từ các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác QPAN, đến kiến thức, kỹ năng cơ bản về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giáo dục về tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, truyền thống cách mạng và nghệ thuật quân sự Việt Nam, nhiệm vụ quân sự, QPAN của địa phương...

Phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong trường học, mỗi giáo viên, học sinh phải tự giác, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục QPAN, coi đây là quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tập hợp, đoàn kết thanh niên tham gia xây dựng khu vực phòng thủ của địa phương.

Thanh Sơn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Kinh tế châu Âu suy giảm kỷ lục do COVID-19
Các nền kinh tế thuộc Liên minh châu Âu (EU) đang rơi vào suy thoái sau khi ghi nhận mức suy giảm kỷ lục 11,9% trong quý II/2020 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đây được coi là mức giảm theo...
Bản Huổi Hằm vẫn nghèo
Bản Huổi Hằm (xã Mường Cang, huyện Than Uyên) có 44 hộ, 219 nhân khẩu, 97% hộ người Mông sinh sống. Mặc dù được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững theo các...
Chị Cha năng nổ với các hoạt động phong trào
Nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, chị Phê Thị Cha - Trưởng Ban công tác mặt trận bản Cư Nhà La (xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu) luôn nhiệt tình, năng nổ với công việc. Chị tham mưu...
Giải pháp nào để đất “nhả vàng”?
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, để đất có thể “nhả vàng”, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân đang là vấn đề cấp ủy, chính quyền xã Trung Đồng (huyện Tân...