Thứ bảy, 23/09/2023, 15:56 [GMT+7]

Xây dựng Lai Châu thành khu vực phòng thủ vững chắc

Thứ tư, 05/10/2022 - 10:27'
Xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vững chắc là chủ trương chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta. Xác định vị trí, tầm quan trọng của tỉnh Lai Châu trong thế trận quốc phòng, những năm qua, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với phương châm xây dựng KVPT toàn diện, vững chắc. Trong đó lấy xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng chính trị là cốt lõi; xây dựng kinh tế - văn hoá - xã hội là trung tâm; xây dựng quốc phòng - an ninh (QP-AN) là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu; xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh là nền tảng… tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, là chủ trương xuyên suốt của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh những năm qua. Nổi bật là, nhận thức của các cấp, ngành và Nhân dân các dân tộc về xây dựng KVPT từng bước được nâng lên; công tác xây dựng các tiềm lực, nhất là tiềm lực chính trị - tinh thần, “thế trận lòng dân” có nhiều chuyển biến tích cực.

Việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân, trọng tâm là xây dựng thế trận quân sự, an ninh của KVPT tỉnh được chú trọng, phát triển theo chiều sâu, ngày càng vững chắc. Cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, quản lý điều hành, các sở, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu theo chức năng và tổ chức thực hiện thường xuyên được coi trọng, đem lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH nhanh, bền vững. Chú trọng phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan quân sự các cấp trong khảo sát, thẩm định và triển khai thực hiện các dự án phát triển KT-XH của từng ngành, từng địa phương, nhất là các ngành kinh tế mũi nhọn, khu vực quan trọng về quốc phòng. Đồng thời, nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, thu hút mọi thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KT-XH, tạo động lực thúc đẩy KT-XH phát triển.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và tỉnh Lai Châu kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và tỉnh Lai Châu kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

Trên cơ sở bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân khu và điều kiện thực tiễn địa phương, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường tiềm lực QP-AN; thẩm định chặt chẽ các dự án kinh tế, trồng phát triển rừng, thủy điện… tạo cơ sở để phát triển vững chắc các tiềm lực của KVPT. Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, thành phố, xã phường, thị trấn, các cơ sở dân quân tự vệ tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc xây dựng thế trận quân sự gắn với thế trận hậu cần KVPT theo hướng: Cơ bản, hệ thống, liên hoàn, có trọng điểm, có chiều sâu, từng bước vững chắc, phù hợp với nghệ thuật tác chiến của bộ đội địa phương và lực lượng chủ lực cơ động đứng chân trên địa bàn.

Quá trình xây dựng, thực hiện đúng quy trình, từ khâu khảo sát, quy hoạch, lập dự án, thiết kế, thẩm định, phê duyệt đến triển khai thực hiện, giám sát, kiểm tra, nghiệm thu đưa vào hoạt động từng hạng mục công trình và ngụy trang giữ bí mật, phục vụ nhiệm vụ cả trước mắt cũng như lâu dài. Làm tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn các ngành của huyện, thành phố xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh có khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế. Tích cực thực hiện công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh... Chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp có đối sách xử lý phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Cùng với phát triển KT-XH, tỉnh chú trọng xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh. Các cơ quan quân sự, công an, biên phòng được kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng; đồng thời, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, giỏi về chuyên môn, có kiến thức toàn diện; qua đó không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cho các lực lượng. Trong đó, đối với lực lượng bộ đội thường trực, tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp với đối tượng tác chiến trên địa hình rừng núi. Với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tổ chức xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, “gần, gọn địa bàn”, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống về QP-AN; tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý.

Đối với lực lượng Công an Nhân dân xây dựng theo hướng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa Quân đội, Công an theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh xây dựng và thực hiện tốt quyết tâm bảo vệ biên giới; các lực lượng sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc, tình huống QP-AN, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc KVPT.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu huấn luyện chuyển trạng thái, sẵn sàng cơ động lực lượng ra khu căn cứ giả định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu huấn luyện chuyển trạng thái, sẵn sàng cơ động lực lượng ra khu căn cứ giả định.

Công tác luyện, diễn tập KVPT đã chú trọng đổi mới nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập KVPT; tập trung diễn tập các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, động viên quốc phòng, thiết quân luật, chống khủng bố, đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát con tin trong chống bạo loạn, phối hợp với nước bạn trao trả người vượt biên trái phép. Gắn kết chặt chẽ giữa luyện, diễn tập phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy rừng với diễn tập tác chiến phòng thủ nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc QP-AN và xử trí các tình huống có thể xảy ra.

Năm 2018, tỉnh Lai Châu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh 1 bên 3 cấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Qua diễn tập góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể địa phương, nòng cốt là cơ quan quân sự, công an, biên phòng được nâng lên. Kết quả đó đã khẳng định rõ sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
Thực hiện Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 2 và Tỉnh ủy Lai Châu về việc tổ chức diễn tập KVPT tỉnh Lai Châu năm 2022. Tỉnh Lai Châu xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Dưới sự quan tâm thường xuyên của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT Quân khu 2...; sự lãnh đạo sâu sát kịp thời, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; sự tham gia tích cực của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, LLVT, trong đó có vai trò tham mưu nòng cốt của Bộ CHQS tỉnh, tin tưởng rằng cuộc diễn tập KVPT tỉnh Lai Châu năm 2022 sẽ thành công tốt đẹp.
Xây dựng Lai Châu thành KVPT vững chắc là chủ trương chiến lược và là trách nhiệm của toàn Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu, trong đó, LLVT giữ vai trò nòng cốt. Vì thế, hơn lúc nào hết, cần tập trung xây dựng tiềm lực trong KVPT, trong đó xác định rõ 3 thành tố “Xây dựng tiềm lực chính trị, văn hoá, tinh thần là then chốt; tiềm lực kinh tế là trung tâm; tiềm lực QP-AN là trọng yếu”, chú trọng thế trận quốc phòng toàn dân trong KVPT, tập trung xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, chủ động sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Phát huy vai trò của người đứng đầu, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền về QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới.

Đại tá Hán Đức Nhu - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lai Châu

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nông thôn mới ở huyện Than Uyên: Gian nan bài toán “giữ chuẩn”
(BLC) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Than Uyên lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là nhiệm vụ khó, đặt ra nhiều...
A Chờ làm giàu
Câu chuyện về anh Giàng A Chờ ở bản Nậm Phát (xã Bản Bo, huyện Tam Đường) có thu nhập hơn 200 triệu đồng từ mô hình kinh tế tổng hợp đang được bà con tìm đến học hỏi.
Lai Châu: Rực rỡ sắc màu hoa ban
(BLC) - Hiện nay, đang là thời điểm hoa ban đua nở rực rỡ nhất trên khắp các con đường của thành phố Lai Châu. Vẻ đẹp của hoa ban khiến cho bất kỳ ai khi đến Lai Châu đều mê đắm, ngất ngây, không...