Thứ ba, 21/03/2023, 16:02 [GMT+7]

Lai Châu: Chú trọng công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ hai, 02/01/2023 - 23:08'
(BLC) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tích cực thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP. Nhờ đó đã quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực, góp phần đạt được những mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.  

Để đạt được kết quả trên, riêng trong năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành 12 văn bản chỉ  đạo, yêu cầu các cấp, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác PCTN. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các đơn vị và ý thức tự giác THTKCLP của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Thực hiện nghiêm  túc, có hiệu quả Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác PCTN, THTKCLP và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Kết quả đã tổ chức 10 hội nghị với 630 lượt người, 984 buổi cho 51.805 lượt người, 56 cuộc họp với 1.191 lượt công chức; trên hệ thống loa truyền thanh với 47 tin, bài. Các hình thức tuyên truyền tương đối đa dạng như: thông qua hệ thống phát thanh, lồng ghép trong các hội nghị, pa nô, áp phích... Góp phần phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức THTK, CLP gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.        

c

 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh cải cách TTHC. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương chính sách về thanh toán không dùng tiền mặt đảm bảo nguyên tắc tài chính công khai, minh bạch. Đến nay tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh đạt 87,14% trên tổng giá trị thanh toán qua ngân hàng, các hình thức thanh toán chủ yếu như: ATM,  POS, qua internet, điện thoại di động... Số  đơn vị hưởng lương ngân sách nhà nước đã thực hiện chi trả lương qua tài khoản ngân hàng theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng  Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước đạt 877 đơn vị, chiếm 93,4% trên tổng số đơn vị hưởng lương ngân sách trên địa bàn tỉnh. 

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính nhà nước, tránh việc lợi dụng chính sách để trục lợi từ ngân sách nhà nước, các cấp, các ngành đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Năm 2022, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 100 cuộc thanh tra,  kiểm tra hành chính, chuyên ngành. Trong đó, thanh tra hành chính 53 cuộc; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 47 cuộc. Ban hành kết luận thanh tra 77 cuộc, trong đó: Thanh tra hành chính 41 cuộc tại 100 đơn vị; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 36 cuộc (thực hiện thanh tra tại 57 tổ chức 117 cá nhân; kiểm tra 20 tổ chức và 252 cá nhân). Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế 6.135,88 triệu đồng (trong đó, kiến nghị thu hồi ngân sách 3.689,23 triệu đồng); kiến nghị khác 2.446,65 triệu đồng. Đã thu hồi nộp ngân sách 2.773,07 triệu đồng/3.689,23triệu đồng đạt 75,16%, kiến nghị khác 1.157,38/2.446,65 triệu đồng đạt 47,3%; thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính 834,4/928,4 triệu đồng, đạt 89,87%. Cùng với đó, công tác quản lý, mua sắm tài sản công tại các sở, ngành và địa phương tiếp tục chuyển biến, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm; rà soát, sắp xếp, xử lý xe ô tô công theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ.

Nhờ triển khai quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTKCLP trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế; phòng, chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. hết năm 2022, tỷ lệ giảm nghèo toàn tỉnh đạt 3,7%, riêng các huyện nghèo giảm 5%.

Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, THTKCLP là một nhiệm vụ quan trọng được các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, không chỉ tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân mà còn hình thành rộng rãi văn hóa THTK, CLP mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tiễn, góp phần bảo toàn, tiết kiệm nguồn lực, ngân sách, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Đặc biệt là kiểm soát tốt tình hình để ngăn chặn, phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua đó, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đầu tư, phát triển tỉnh, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền.

Thời gian tới, Lai Châu sẽ tiếp tục chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức THTK, CLP trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính và các quy định về công khai, minh bạch để tạo điều kiện cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân gây lãng phí ngân sách Nhà nước, tài sản Nhà nước và tài nguyên đất đai, khoáng sản. Ngoài ra, tỉnh cũng tăng cường vai trò giám sát của người dân; đồng thời, tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và gắn công tác THTK, CLP với công tác PCTN, tiêu cực.

Đến nay, tổng số thủ tục hành chính công được áp dụng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh là 1.958 thủ tục, trong đó số thủ tục hành chính công được áp dụng mức  độ 3 hoặc 4 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị là 1.091 thủ tục. Tỉnh Lai Châu nằm trong nhóm trung bình cao của cả nước, đạt 42.336 điểm, xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố và tăng 25 bậc so với năm 2020.

Phương Lan

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Tân Uyên lấy “phòng” để “ngăn”
Từ khi có chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phòng chống tham nhũng (PCTN) thực hiện không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể họ là ai, đã và đang đảm...
Xóa "điểm đen" trong đào tạo lái xe
Bộ Giao thông vận tải vừa xây dựng kế hoạch cho đợt kiểm tra lớn nhất từ trước đến nay đối với các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe. Mục tiêu là nhằm chặn những tiêu cực từ hoạt động này, bảo đảm an...
Trưởng bản gương mẫu, năng động
(BLC) - Không những là trưởng bản gương mẫu, năng động, nhiệt tình trong các công việc của bản, anh Lý Văn Hoài (SN 1975, dân tộc Thái), Trưởng bản Nậm Hàng (thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn) còn...
Phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ vùng cao
(BLC) - Những năm gần đây, huyện Sìn Hồ đã có nhiều cố gắng trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em. Dù vậy, từ đầu năm đến nay, trên...