Thứ ba, 25/06/2024, 22:23 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với việc đẩy mạnh cải cách hành chính

Thứ hai, 20/05/2024 - 13:50'
Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức Công đoàn trong các cơ quan, đơn vị về tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thi đua thực hiện tốt nghĩa vụ của mình trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong 5 năm qua, Công đoàn huyện Phong Thổ đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tích cực tham gia thực hiện chương trình CCHC theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC ngay tại các cơ quan, đơn vị, qua đó đã góp phần tích cực cùng cả hệ thống chính trị đặt những kết quả tích cực.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hướng dẫn của Sở Nội vụ và Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch CCHC hàng năm, công tác CCHC được Huyện ủy, UBND huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, triển khai toàn diện trên tất cả 6 lĩnh vực; 10 chỉ tiêu; 34 nhiệm vụ của CCHC gồm: Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử; Ngoài 6 lĩnh vực trên trong kế hoạch còn có thêm công tác chỉ đạo điều hành CCHC của UBND huyện với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính Nhà nước, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Quang cảnh phiên họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính toàn quốc năm 2024 tại điểm cầu huyện Phong Thổ.

Chỉ số cải cách hành chính của huyện Phong Thổ năm 2018 xếp thứ 08/8 huyện, thành phố đến năm 2022 đạt 72,10 điểm và vươn lên vị trí số 02/8 huyện thành phố (tăng 6 bậc so với năm 2018). Có được những kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác lãnh đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp của các cấp công đoàn trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ là lực lượng chủ chốt trong công tác CCHC tích cực, gương mẫu trong công tác CCHC; phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc thông qua việc phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với công tác CCHC trong quá trình thực thi công vụ.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian tới các cấp Công đoàn huyện Phong Thổ đề ra một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

 Một là, tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính, các chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước sâu rộng đến toàn thể CBCC, VC và người dân để nâng cao nhận thức, sự đồng lòng, ủng hộ của toàn thể nhân dân; triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với tiệc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

 Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND cấp xã, của công đoàn các cấp; Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính ở phạm vi cơ quan, đơn vị mình phụ trách; coi cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên gắn với công tác thi đua khen thưởng hàng năm.

Ba là, rà soát, hệ thống văn bản QPPL, xây dựng kế hoạch rà soát, cập nhật thủ tục hành chính, công khai hóa thủ tục hành chính. Phê duyệt đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các xã, thị trấn đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đáp ứng được sự hài lòng của tổ chức và nhân dân.

Bốn là, tăng cường ứng dụng cộng nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị đặc biệt đối với các xã, thị trấn. Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trên trang thông tin điện tử của huyện, triển khai đồng bộ, đầy đủ việc áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Iso 9001: 2015.

Năm là, mỗi Công đoàn cơ sở cần tiếp tục tham gia xây dựng và tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện kế hoạch công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, tập trung vào các nội dung: Cải cách thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Sáu là, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; đánh giá xếp loại đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động. Có những hình thức động viên, khen thưởng kịp thời trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với tiệc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

C.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Năng nổ, nhiệt huyết
Với cương vị là Bí thư Đoàn kiêm Chính trị viên phó Ban CHQS phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) từ cuối năm 2019, chị Lường Thị Thu Thảo (sinh năm 1992) luôn tâm huyết với nhiệm vụ quân sự và...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.