Thứ hai, 14/06/2021, 13:15 [GMT+7]

Huyện Than Uyên thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ tư, 02/10/2019 - 07:53'
(BLC) – Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Than Uyên tăng cường các giải pháp thực hành tiết kiệm, ngăn chặn, đẩy lùi lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, ngân sách Nhà nước.

Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tiết kiệm, chống lãng phí. Chú trọng giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu. Tập trung cải cách hành chính, giao quyền tự chủ cho các cơ quan, đơn vị gắn trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị trong quản lý, sử dụng biên chế, khai thác hiệu quả các nguồn thu; tiết kiệm chi để tăng thu nhập cho người lao động theo chế độ hiện hành.

Ông Hoàng Văn Hiêng – Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Cụ thể hóa Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và văn bản quy phạm pháp luật, huyện ban hành các quyết định, chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để cải cách tiền lương. Rà soát nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản trên cơ sở đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình có khối lượng thanh toán, công trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện cắt giảm công trình chưa thực sự cần thiết”.

Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Than Uyên đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ đường nối Quốc lộ 32 đi Mường Mít

Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Than Uyên đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ đường nối quốc lộ 32 đi Mường Mít.

Trong lĩnh vực tài chính ngân sách, trên cơ sở dự toán ngân sách năm 2019, UBND huyện ban hành các quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch: phát triển kinh tế-xã hội, vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương, dự toán thu chi ngân sách địa phương. Tổng số tiền được giao là 486 tỷ 705 triệu đồng, trong đó huyện thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên với số tiền 4 tỷ 486 triệu đồng để dùng cải cách tiền lương theo quy định. Chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị hành chính và xã, thị trấn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ định mức, tiêu chuẩn theo văn bản quy định hiện hành. Thực hiện công khai dự toán được giao tới cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị để thực hiện việc giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

Trong lĩnh vực đầu tư, phạm vi nguồn vốn được giao, UBND huyện chỉ đạo cơ quan điều hành dự án, xã, thị trấn làm chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện công khai trong các khâu. Đồng thời, phân bổ vốn đầu tư, trong đấu thầu, chỉ thầu, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư đảm bảo tập trung; kịp thời, chính xác theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Ngoài ra, huyện thực hiện tốt quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí và biên chế đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; quy định cụ thể các chế độ định mức, tiêu chuẩn trong quy chế quản lý chi tiêu nội bộ, đảm bảo nguồn kinh phí tiết kiệm hiệu quả. Ban hành các văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, vốn đầu tư, dự toán thu chi ngân sách. Trên cơ sở dự toán ngân sách được phân bổ, các cơ quan, xã, thị trấn quản lý, sử dụng dự toán ngân sách được giao đúng chế độ, định mức trong việc mua sắm tài sản, văn phòng phẩm, công tác phí, hội nghị, điện nước, chi thường xuyên…

Trong công tác xây dựng giá, định giá đất, thực hiện lập kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong 9 tháng đầu năm, huyện lập hồ sơ, cấp 125 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 103 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 62.245m2. Tổ chức thu hồi đất để xây dựng 15 công trình với tổng diện tích 14,89m2 của 137 hộ gia đình, cá nhân; phê duyệt 17 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của 184 hộ gia đình, cá nhân với tổng số tiền 5.521,2 triệu đồng. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 44 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích là 0,69ha. Chỉnh lý biến động đất cho 443 hộ gia đình, cá nhân.

Thẩm định, quyết toán các công trình, dự án cũng được huyện quan tâm chú trọng thực hiện. Tổng kế hoạch vốn đầu tư đã phân bổ là 64 tỷ 982 triệu đồng/89 công trình, đã giải ngân 44 tỷ 876 triệu đồng, đạt 69% kế hoạch vốn. Thực hiện quyết toán các công trình, dự án hoàn thành, đã quyết toán 33 công trình; đang thẩm tra quyết toán 77 công trình.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của huyện Than Uyên và nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong từng hành động, việc làm cụ thể đã tích cực ngăn chặn, đẩy lùi lãng phí. Góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, ngân sách Nhà nước, thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện phát triển.

Uyên Linh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Giải pháp nào khắc phục tình trạng ngập cục bộ ở ngõ 368?
Sau mỗi cơn mưa xối xả lượng nước lớn lại đổ dồn về ngõ 368 nối từ quốc lộ 4D vào khu vực Nhà máy gạch Tuynel cũ thuộc địa phận tổ dân phố số 5 (phường Quyết Tiến) và tổ dân phố số 11 (phường Đoàn...
Bí thư Chi bộ gương mẫu, trách nhiệm
(BLC) - “Nhiệt tình, trách nhiệm; gương mẫu trong các phong trào và đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương…” – là nhận xét của lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) và...
Bản không điện ở Nậm Sỏ
(BLC) - Mặc dù xã Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên) cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, bản Khau Hỏm nơi xa nhất và duy nhất của xã lại chưa có điện lưới quốc gia.