Thứ sáu, 07/05/2021, 14:29 [GMT+7]

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ ba, 20/04/2021 - 17:48'
(BLC) - Sáng nay (20/4), Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (gọi tắt là Chỉ thị 05) về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Mai Phương – Phó Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh; các huyện, thành phố và 60 tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

5 năm qua, Tỉnh ủy, các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức học tập, quán triệt kịp thời Chỉ thị 05 và các chuyên đề hằng năm; đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào giáo dục thế hệ trẻ; nhiều đảng bộ, địa phương, đơn vị đã xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo; đồng thời quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã dần trở thành công việc thường xuyên, nề nếp, tự giác của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, đạt được kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua đã góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bản Nậm Cầy (xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn)

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bản Nậm Cầy (xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn) có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy, bằng việc làm thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.

Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu nêu lên kết quả thực hiện Chỉ thị 05 trên tất cả các lĩnh vực tại đơn vị, địa phương mình và của bản thân. Qua đó, đưa ra nhiều bài học kinh nghiệm cùng các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới.

Nhân dịp này, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bản Nậm Cầy (xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn) có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 38 cá nhân, 8 hộ gia đình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận Hội nghị.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy nhiệt liệt biểu dương những kết quả của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh xác định đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng với nhiều giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Trong đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cấp, từng ngành, địa phương, đơn vị và trong Nhân dân, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, nhất là trách nhiệm nêu gương; đổi mới, đa dạng hóa phương pháp, hình thức học tập và tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao nhận thức về giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Bám sát chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng Đảng, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, để kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 trong giai đoạn mới cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thiết thực; xác định rõ nội dung, nhiệm vụ đột phá ngay từ đầu để quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng mô hình, cách làm hiệu quả và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, đồng thời đấu tranh mạnh mẽ với hiện tượng tiêu cực, kịp thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm…

Ngọc Duy - K Châm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nậm Nhùn: Xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò
(BLC) - Theo phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 3762/CĐ-XN của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương ngày 30/4/2021 kết luận: Hai mẫu bệnh phẩm được lấy từ 2 con bò của hộ gia đình ông La Văn Phin...
Cựu chiến binh Vàng Văn Pầu làm kinh tế
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ông Vàng Văn Pầu (SN 1965) hội viên Chi hội Cựu Chiến binh (CCB) Bản Hon (xã Bản Hon, huyện Tam Đường) làm kinh tế giỏi từ trang trại, vườn, ao, chuồng (VAC)....
Cảnh giác trước việc “lừa” bán tài liệu phòng cháy chữa cháy
Thời gian qua, một số đối tượng ngoại tỉnh mạo danh là cán bộ của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) - Công an tỉnh gọi điện đến các cơ sở kinh doanh, trường học...