Thứ bảy, 28/05/2022, 21:20 [GMT+7]

Thành phố Lai Châu học tập và làm theo Bác

Chủ nhật, 02/01/2022 - 10:02'
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Lai Châu đã tập trung lãnh đạo thực hiện bằng nhiều giải pháp và cách làm sáng tạo, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, việc làm thường xuyên của các tổ chức, cá nhân.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đặng Quang Chung - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Để việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành nền nếp, năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc, cơ quan, ban, ngành thành phố đẩy mạnh và nâng cao chất lượng học và làm theo Bác, tập trung vào các nội dung, nhiệm vụ quan trọng như: Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác trong đảng, trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; định kỳ hằng tháng đưa nội dung học và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, các đảng bộ, chi bộ gắn với kiểm điểm đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung trao đổi, bàn bạc, tìm ra hướng giải quyết có hiệu quả; thường xuyên thực hiện tốt việc phát hiện nêu gương, tự phê bình và phê bình trong đơn vị. Bên cạnh đó, chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết gắn với việc đăng ký cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Người dân phường Quyết Tiến (thành phố Lai Châu) phát triển mô hình trồng hoa phong lan.

Để Chỉ thị 05 đạt được những kết quả thiết thực, thành phố thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể như: tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện việc học và làm theo Bác. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 cụ thể, phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nội dung học và làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương; cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên.

Đưa việc học và làm theo Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Gắn học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Xác định và thực hiện hiệu quả các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn. Tổ chức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức căn cứ vào hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm hằng năm để xây dựng thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phát động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đội ngũ văn nghệ sỹ và các tầng lớp Nhân dân tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chú trọng đề tài sáng tác, quảng bá về gương người tốt, việc tốt. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác vào dịp sinh nhật Bác (19/5) hằng năm.

Đồng chí Đặng Quang Chung chia sẻ thêm: Quá trình thực hiện Chỉ thị 05, thành phố luôn tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, “đầu voi đuôi chuột”. Chú trọng công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết; đưa việc thực hiện chỉ thị 05 vào tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng của tập thể và cá nhân cuối năm. Lấy các điển hình tiên tiến, mặt tích cực, tiến bộ để từng bước đẩy lùi và khắc phục mặt tiêu cực, yếu kém; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Phát huy vai trò của ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo từ việc học và làm theo Bác. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời định hướng, giải quyết những vấn đề cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo đó, các chi bộ, đảng bộ lựa chọn, đăng ký các mô hình đột phá gắn với nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện. Điển hình như Đảng bộ phường Quyết Tiến có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05. Đồng chí Lò Thanh Tuyền - Bí thư Đảng ủy phường Quyết Tiến chia sẻ: Xác định thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 05 chính là cơ sở để tiến hành công tác xây dựng đảng; là giải pháp thiết thực, tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Từ việc học và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mang lại giá trị kinh tế cao. Điển hình như mô hình: Đông trùng hạ thảo Huy Cương ở tổ dân phố số 6, sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao; mô hình trồng hoa phong lan thương phẩm; tổ hợp tác chè Đội 2; mô hình làm bún bánh ở tổ dân phố số 6; mô hình trồng rau an toàn ở tổ dân phố 2... Các hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ dần mở rộng quy mô, áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Nhờ đó, kinh tế của địa phương tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 30,5 triệu đồng (năm 2015) lên 51 triệu đồng/người/năm 2021.

Thực hiện Chỉ thị số 05 đã góp phần vào sự phát triển của thành phố trên các lĩnh vực: Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; công tác quy hoạch, xây dựng đô thị được quan tâm thực hiện; các mặt văn hóa-xã hội có bước phát triển mới; chính trị ổn định, quốc phòng và an ninh được tăng cường; hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Điển hình, thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/người/năm, đạt 100% kế hoạch; giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 98,5 triệu đồng/ha/năm, đạt 104% kế hoạch. Từ năm 2016-2021 đã có 164 tập thể, 700 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Việc học và làm theo Bác đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh doanh, đoàn kết chung tay xây dựng quê hương, nhất là đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đức Bình

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Tăng lương, đừng trễ hẹn!
Hội đồng Tiền lương quốc gia vừa thông qua phương án tăng lương tối thiểu vùng (tăng bình quân 6%) từ ngày 1/7/2022 để đề xuất lên Thủ tướng xem xét. Đón nhận tin này, nhiều công nhân ở các khu...
Gieo mầm cho những ước mơ xanh
(BLC) - Gắn bó với đàn em thơ ngây ở mảnh đất Mường Khoa (huyện Tân Uyên) đến nay đã hơn 15 năm, cô giáo Đỗ Thị Thu (Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Mường Khoa) vẫn âm thầm vun đắp, ươm mầm cho...
Đường giao thông tại xã Nậm Hăn xuống cấp nghiêm trọng
(BLC) - Giao thông nông thôn tại xã Nậm Hăn (huyện Sìn Hồ) có những tuyến đường xuống cấp, người dân thường xuyên đối mặt với nguy hiểm khi di chuyển trên những con đường tróc nhựa ngập bùn, chằng...