Chủ nhật, 07/06/2020, 08:49 [GMT+7]
UBND tỉnh

Triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thứ sáu, 22/05/2020 - 07:19'
(BLC) - Chiều nay (21/5), tại huyện Tân Uyên, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành phố, UBND một số xã của huyện Than Uyên, Tân Uyên; đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân trực tiếp liên quan đến sản xuất nông nghiệp hoặc có nhu cầu quan tâm đến phát triển nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Châu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua báo cáo khái quát tình hình phát triển nông nghiệp nông thôn; quán triệt, triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Giai đoạn 2016 - 2020, cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt khá, giá trị sản xuất tăng bình quân 5 - 6%/năm. Diện tích gieo trồng cây lương thực tăng hàng năm; người dân chú trọng đầu tư thâm canh nên năng suất cây trồng tăng. An ninh lương thực đảm bảo và một sản phẩm nông nghiệp bán ra thị trường ngoài tỉnh.

Đồng thời, phát triển nhanh vùng chè tập trung chất lượng cao gắn với phát triển vùng nguyên liệu và xây dựng nhà máy chế biến. Chăn nuôi dần thay đổi từ phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, thả rông sang chăn nuôi có kiểm soát. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, quyết liệt; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, nông thôn được quan tâm.

Mặc dù đạt những kết quả tích cực nhưng xét về tiềm năng, lợi thế, sản xuất nông nghiệp của tỉnh chưa tương xứng; chưa có sản phẩm chủ lực, khả năng cạnh tranh các mặt hàng nông sản còn thấp. Chính sách hỗ trợ chỉ tập trung trong khâu sản xuất; nhiều chính sách được ban hành, tuy nhiên nguồn lực thực hiện hạn chế phải sử dụng lồng ghép các nguồn vốn.

đại biểu

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại biểu tham quan thực tế mô hình trồng chuối tại xã Pắc Ta.

Các chính sách của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn đến các cấp chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân được triển khai, quán triệt tại Hội nghị gồm Nghị định của Chính phủ số: 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 98/2018/NĐ-CP, ngày 5/7/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Các nghị quyết của HĐND tỉnh số: 12//2019/NQ-HĐND, ngày 23/7/2019 quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 13/2019/NĐ-HĐND, ngày 23/7/2019 quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; 38/2019/NQ-HĐND về Đề án phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 39/2019/NQ-HĐND, ngày 11/12/2019 về phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2025; 40/2019/NQ-HĐND, ngày 11/12/2019 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND, ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2021 và Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND, ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh; số 41/NQ-HĐND, ngày 11/12/2019 về Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2025 và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (PCOP).

Đại diện các sở, ngành tỉnh, công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, huyện, thành phố chia sẻ một số vướng mắc, khó khăn trong thực hiện, triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nông thôn cũng như liên kết sản xuất, mở rộng thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, đề xuất UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan hỗ trợ các hợp tác xã, công ty, doanh nghiệp tham gia và tổ chức thêm nhiều chương trình xúc tiến thương mại; hỗ trợ, cấp đất hợp tác xã xây dựng trụ sở, gian hàng trưng bày sản phẩm tại các huyện, thành phố; hỗ trợ kinh phí thực hiện chứng nhận sản phẩm, vùng chè; thành lập Hiệp hội các doanh nghiệp nông nghiệp; sớm cụ thể hóa các nội dung hỗ trợ phát triển lâm nghiệp, ban hành hướng dẫn thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2025...

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp giải đáp, làm rõ những vướng mắc, ý kiến của đại diện các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển rừng, chè, đất sản xuất nông nghiệp, thị trường nuôi cá lồng. Đối với các ý kiến liên quan đến nâng cao giá trị cũng như xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chất lượng sản phẩm; xúc tiến đầu tư; đất xây dựng trụ sở cho hợp tác xã... đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhấn mạnh: sẽ phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất, làm cầu nối, hỗ trợ để các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận, kết nối với các đơn vị quản lý, bao tiêu, sản xuất kinh doanh trong nước cũng như xây dựng nhãn hiệu sản phẩm; tiếp cận các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp liên quan đến ngành; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, thành viên hợp tác xã, vay nguồn vốn ưu đãi đầu tư lĩnh vực hạ tầng cho hợp tác xã...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, địa phương. Đồng thời nhấn mạnh: Hội nghị là cơ sở, điều kiện để UBND tỉnh nắm bắt lại vướng mắc, tồn tại, nhìn nhận sâu hơn những chính sách đã ban hành. Nhìn chung các chính sách chưa tiếp cận nhiều đến công ty, hợp tác xã, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện; có chính sách mới, một số địa phương có những cách hiểu khác nhau, tổ chức triển khai chưa thống nhất, hiệu quả. UBND tỉnh sẽ có chỉ đạo sâu sát hơn, tổ chức rà soát lại để tham mưu tỉnh chỉnh sửa, bổ sung phù hợp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành liên quan theo phân cấp nhiệm vụ được giao tổng hợp những nội dung đại biểu nêu chưa giải quyết hoặc giải quyết sơ bộ tại Hội nghị để có hướng dẫn cụ thể, vướng đến đâu gỡ đến đó. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối rà soát lại, xây dựng kế hoạch, biểu chi tiết nội dung cần thực hiện đối với từng chính sách; phối hợp với các sở, ngành triển khai thực hiện. Các huyện, thành phố nghiên cứu kỹ hơn các chính sách đã ban hành, hướng dẫn công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trên địa bàn thực hiện hiệu quả. Các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã phối hợp chặt chẽ đầu tư danh mục sản phẩm tỉnh ban hành, theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung để tăng giá thành, chất lượng sản phẩm.

Trước đó, đại biểu đã đi tham quan thực địa mô hình giổi xanh trồng xen chè tại xã Phúc Khoa; chăn nuôi gia súc tập trung, chanh leo tại thị trấn Tân Uyên; trồng chuối tại xã Pắc Ta và nuôi ong tại xã Hố Mít.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

WHO khẳng định virus SARS-CoV-2 vẫn chưa hề suy yếu
Giám đốc bộ phận xử lý các vấn đề khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Michael Ryan khẳng định SARS-CoV-2 cho đến nay vẫn là một virus gây chết người, đồng thời cảnh báo những lập luận cho...
Cảnh báo tai nạn từ điện cao thế
(BLC) - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Tam Đường xảy ra một vụ tai nạn từ điện cao thế. Trong đó, 1 nạn nhân bị bỏng nặng do trèo cột điện cao thế bắt chim.
Lò Me Tuyền chăm ngoan, học giỏi
Trong chuyến công tác tại huyện Nậm Nhùn, chúng tôi được nghe kể nhiều về cô học trò Lò Me Tuyền (dân tộc Mảng) học sinh lớp 6A3, Trường THCS thị trấn Nậm Nhùn (huyện Nậm Nhùn) chăm ngoan, học giỏi.
Lai Châu: Lan toả tình yêu thương giữa đại dịch Covid-19
Những ngày qua, thực hiện quyết sách của Đảng và Nhà nước trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị của tỉnh Lai Châu đã vào cuộc, dành mọi ưu tiên tốt nhất để đảm bảo an...