Thứ tư, 07/12/2022, 17:31 [GMT+7]

Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Thứ sáu, 30/09/2022 - 10:22'
Năm 2022, tỉnh Lai Châu được Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) 1 bên 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã). Diễn tập KVPT là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, cuộc diễn tập năm nay được tiến hành với quy mô lớn, phạm vi rộng, có sự tham gia của nhiều lực lượng gồm các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã nỗ lực, chủ động tích cực làm tốt công tác tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, triển khai chuẩn bị cho cuộc diễn tập, đảm bảo theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2022.
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-QK, ngày 9/2/2022 của Tư lệnh Quân khu 2 về việc tổ chức diễn tập KVPT tỉnh Lai Châu; Chỉ thị số 08/CT-TU, ngày 16/3/2022 của Tỉnh ủy Lai Châu về việc tổ chức diễn tập KVPT tỉnh Lai Châu năm 2022. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, thường xuyên, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh; sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, LLVT; trong đó có vai trò tham mưu nòng cốt của Bộ CHQS tỉnh.

Trong thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác. Nhất là kịp thời tham mưu sát, đúng, kịp thời với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập đáp ứng yêu cầu đề ra. Bộ CHQS tỉnh là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh lãnh, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ diễn tập đúng ý định của cấp trên; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chỉ thị lãnh đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện, đồng thời thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức diễn tập theo phân cấp.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 kiểm tra công tác chuẩn bị xây dựng hầm hào tại khu căn cứ giả định.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 kiểm tra công tác chuẩn bị xây dựng hầm hào tại khu căn cứ giả định.

Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn, thống nhất nội dung cho các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập, điều chỉnh kế hoạch tác chiến phù hợp. Bộ CHQS tỉnh cũng đã bám sát các cơ quan của Quân khu để chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn các nội dung và xây dựng kịch bản, tổng hợp, dự kiến cơ sở vật chất, lực lượng phương tiện tham gia diễn tập; khảo sát và bố trí các vị trí diễn tập thực binh và tiến hành luyện tập các phương án thực binh; chỉ huy lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên và các lực lượng tăng cường thực hiện các nội dung thực binh đúng ý định; thực hành động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật đúng kế hoạch diễn tập.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh còn bảo đảm xây dựng các công trình chiến đấu, chuẩn bị hệ thống văn kiện diễn tập của ngành mình, hướng dẫn các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch công tác trong chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và trong tác chiến KVPT. Đó là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị nói chung và Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh nói riêng phải tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mọi công tác chuẩn bị được tiến hành chặt chẽ, khoa học, kỹ lưỡng nhằm đáp ứng tốt cho từng giai đoạn diễn tập. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đã phát huy tính tích cực, chủ động triển khai công tác chuẩn bị, bố trí lực lượng phù hợp, tổ chức luyện tập các nội dung trong diễn tập; triển khai rà soát, chỉnh sửa bổ sung kế hoạch phù hợp với tình hình nhiệm vụ.

Bộ CHQS tỉnh cũng đã làm tốt việc tổ chức hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2022 với các đơn vị đứng chân, làm nhiệm vụ trên địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tham gia diễn tập chặt chẽ, cụ thể; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện nắm chắc quy trình, nội dung các bước vận hành cơ chế chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên từng cương vị trong các giai đoạn diễn tập.
Nắm vững phương châm “chủ động, khẩn trương, tích cực, thiết thực, hiệu quả, bí mật, an toàn”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trọng tâm là năng lực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các lực lượng đẩy nhanh tiến độ và khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình trong Sở chỉ huy diễn tập KVPT tỉnh, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, có tính kế thừa trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập hàng năm. Sau khi hoàn thành xây dựng công trình phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, địa phương tiến hành lắp đặt hệ thống thiết bị.

Đối với khu vực diễn tập thực binh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tổ chức xây dựng công sự, trận địa và tập luyện các phương án, đồng thời phối hợp kiểm tra, tổng hợp cây, hoa màu và tài sản để giải quyết bồi thường thỏa đáng cho Nhân dân; có phương án hỗ trợ Nhân dân di chuyển tạm thời ra khỏi khu vực công sự trận địa trong quá trình diễn tập. 100% cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng tham gia diễn tập được quán triệt nhiệm vụ, xác định tư tưởng, trách nhiệm và được tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chấp hành nghiêm kỷ luật bảo đảm bí mật, thực hiện đoàn kết quân dân tốt; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Diễn tập KVPT tỉnh lần này sẽ diễn ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh với nhiều vấn đề huấn luyện bao gồm các hội nghị vận hành cơ chế, nội dung thực hành thực binh bắn chiến đấu có sử dụng các loại khí tài đạn dược lớn và nhiều thành phần, lực lượng tham gia.

Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã thành lập các tổ giúp việc thực hiện công tác diễn tập. Với tinh thần trách nhiệm cao, các tiểu ban đã đầu tư nghiên cứu cụ thể văn kiện, từ đó bổ sung hoàn chỉnh cho phù hợp với đặc điểm tình hình và vai diễn luyện tập. Diễn tập KVPT tỉnh với nhiều nội dung như chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ KVPT tỉnh… với nội dung, quy mô lớn và đòi hỏi cao. Trước diễn tập cấp tỉnh, tỉnh đã tổ chức diễn tập KVPT thành phố. Đây là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể, trong đó LLVT làm nòng cốt nhằm xây dựng vững chắc KVPT tỉnh.
Diễn tập KVPT tỉnh năm 2022 là đợt diễn tập với quy mô lớn, được tổ chức 5 năm một lần với nhiều nội dung tại nhiều địa điểm. Hy vọng với sự chủ động và tích cực trong công tác tham mưu; sự chuẩn bị chu đáo, tích cực chủ động của cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và Nhân dân tham gia diễn tập, cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2022 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tích cực vào việc xây dựng và giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng KVPT tỉnh vững chắc.

Đại tá Đặng Vĩnh Thụy - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Tăng tỷ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi: Khó khăn ở Tân Uyên
Sau khi ra khỏi diện Chương trình 30a/CP của Chính phủ, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Uyên bị cắt giảm nhiều nguồn hỗ trợ, trong đó có nguồn vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Điều này...
Trung uý trẻ tâm huyết với nghề
Trung uý Nguyễn Thanh Lâm, 29 tuổi, cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Công an thành phố Lai Châu là người luôn tâm huyết với nghề, tham mưu với lãnh đạo thực hiện nhiều...
Phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ vùng cao
(BLC) - Những năm gần đây, huyện Sìn Hồ đã có nhiều cố gắng trong tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em. Dù vậy, từ đầu năm đến nay, trên...