Thứ năm, 04/03/2021, 04:23 [GMT+7]

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Thứ hai, 15/02/2021 - 16:36'
(BLC) - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Tam Đường không ngừng đổi mới, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thấm nhuần lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “DQTV và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và LLVT huyện luôn quan tâm, kiện toàn lực lượng DQTV. LLVT huyện chủ động bám sát thực tiễn đặc thù địa phương, kịp thời chỉ đạo, triển khai các giải pháp đồng bộ trong xây dựng, quản lý DQTV gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV. Qua đó, tạo chuyển biến toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP).

Trung tá Lê Hà Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tam Đường cho biết: "Trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện, xây dựng lực lượng DQTV, huyện gặp một số trở ngại như: trình độ nhận thức của người dân không đồng đều; cơ sở vật chất phục vụ công tác huấn luyện thiếu; tỷ lệ hộ nghèo cao; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân khó khăn. Khắc phục những khó khăn trên, Ban CHQS huyện chủ động tham mưu Huyện ủy ra Chỉ thị số 01-CT/HU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quân sự, quốc phòng năm 2020". Theo đó, Đảng ủy Quân sự huyện chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DQTV”.

Dân quân Ban CHQS xã Bản Giang thực hành bắn súng tiểu liên AK bài 1 ở tư thế quỳ.

Dân quân Ban CHQS xã Bản Giang thực hành bắn súng tiểu liên AK bài 1 tư thế quỳ.

Ban CHQS huyện thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đúng về nhiệm vụ QS, QPĐP, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới. Ban CHQS các xã, thị trấn làm tốt công tác rà soát, củng cố, đề nghị điều chỉnh, bổ sung và kiện toàn lực lượng DQTV với số lượng đủ biên chế. Đến nay, trên địa bàn huyện xây dựng được 25 cơ sở DQTV; tỷ lệ DQTV đạt 2,2% so với dân số; đảng viên trong DQTV đạt 21,8% so với tổng số DQTV. Lực lượng DQTV trên địa bàn huyện có phẩm chất chính trị tốt; tổ chức biên chế chặt chẽ; trang bị vũ khí phù hợp; được giáo dục chính trị, pháp luật. Mỗi DQTV thường xuyên tham gia huấn luyện quân sự toàn diện, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Từ đó, sức mạnh chiến đấu trong lực lượng DQTV ngày càng nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đây thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Trao đổi về kinh nghiệm trong công tác huấn luyện DQTV, đồng chí Đèo Văn Tây - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bản Bo cho biết: “Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện dân quân, ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện chỉ đạo Ban CHQS xã chuẩn bị giáo án, bài giảng, mô hình, học cụ và thao trường, bãi tập. Ngoài nội dung giáo dục chính trị, dân quân xã tổ chức huấn luyện trên thao trường, bãi tập với các bài: điều lệnh đội ngũ; kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh; bắn súng; ném lựu đạn; võ thuật. Sau các đợt huấn luyện, lực lượng DQTV được tiếp thu những kiến thức mới về QS, QPĐP nhằm ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình mới”.

Huấn luyện DQTV đạt hiệu quả cao, thời điểm này, Ban CHQS huyện phân công cán bộ, chỉ huy đến Ban CHQS cơ quan, các xã, thị trấn kiểm tra, hướng dẫn chuẩn bị vật chất, giáo án bài giảng, thao trường, bãi tập, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện DQTV. Công tác chuẩn bị nhiệm vụ huấn luyện lực lượng DQTV năm 2021 cơ bản hoàn tất. Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tam Đường chủ động tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh, chỉ đạo, điều hành công tác huấn luyện bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. Hàng năm, Ban CHQS các cơ quan, xã, thị trấn triển khai huấn luyện DQTV theo đúng kế hoạch, nội dung và đủ thời gian theo quy định. Kết quả, 100% đạt yêu cầu, trong đó từ 75 - 80% đạt khá, giỏi. Nội dung huấn luyện đổi mới theo hướng thiết thực, chất lượng, bám sát tình hình thực tiễn địa phương và chức năng, nhiệm vụ của DQTV từng cơ quan, xã, thị trấn. Thông qua công tác huấn luyện, lực lượng DQTV nâng cao khả năng diễn tập, chất lượng tổng hợp và khả năng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Với những nỗ lực đó, năm 2020, huyện có 5 tập thể, 18 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen; 9 tập thể và 21 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng. Huyện tham gia Hội thi cán bộ dân quân giảng dạy chính trị giỏi đoạt giải nhì cấp tỉnh. Một số tập thể tiêu biểu trong công tác huấn luyện DQTV như: Ban CHQS tự vệ khối Huyện ủy, tự vệ khối HĐND - UBND huyện; Ban CHQS xã Bản Bo và Bình Lư. Các cá nhân tiêu biểu tổ chức, thực hiệc tốt công tác huấn luyện DQTV như: Bùi Đình Thành - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thèn Sin; Bùi Thị Hồng Khánh - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Bình Lư; Tẩn A Giang - Trung đội trưởng, Ban CHQS Văn phòng Huyện ủy; Nguyễn Tiến Đạt - Tiểu đội trưởng và Vũ Ngọc Hữu - chiến sỹ Ban CHQS tự vệ khối HĐND - UBND huyện.

Thượng tá Phùng Đình Thành - Chính trị viên Ban CHQS huyện Tam Đường nhấn mạnh: “Hiện nay, lực lượng DQTV huyện cơ bản được xây dựng và củng cố theo đúng phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, đáp ứng nhiệm vụ QS, QPĐP. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới, thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp trọng tâm như: tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy các cấp, ngành và toàn dân về Luật DQTV. Xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện DQTV; giúp đỡ, hỗ trợ DQTV hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện hàng năm. Các cơ sở DQTV trong LLVT huyện thường xuyên nghiên cứu, tích cực, chủ động trong đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện DQTV, bảo đảm huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế địa bàn…”.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp
Anh Mào Văn Định - Giám đốc Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Hải Bình (xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn) đã hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp độc đáo với sản phẩm đầu tiên được chứng nhận OCOP trên địa...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.