Thứ hai, 01/03/2021, 17:49 [GMT+7]

Nỗ lực hiện đại hóa nền hành chính

Thứ tư, 12/08/2020 - 15:47'
Tại Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số sự hài lòng của người dân về phục vụ hành chính công (SIPAS) do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức cuối tháng 5 vừa qua, tỉnh Lai Châu có bước đột phá mới. Theo đó, Lai Châu được xếp thứ 51/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 hạng về PAR INDEX; chỉ số SIPAS xếp thứ 44/63, tăng 11 hạng so với năm 2018.

Năm 2019 là năm tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt và trọng tâm về công tác CCHC và ban hành nhiều kế hoạch, đề án, văn bản chỉ đạo điều hành công tác CCHC ngay từ đầu năm. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai, đưa ra sáng kiến, giải pháp mới nhằm đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác CCHC. Trong số 8 chỉ số thành phần, qua đánh giá có 4 chỉ số tăng điểm, tăng hạng gồm: công tác chỉ đạo điều hành về CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Mức tăng cao nhất là 28 hạng và thấp nhất là 4 hạng. Đối với chỉ số thành phần công tác chỉ đạo điều hành được Sở Nội vụ chủ trì theo dõi đạt 8,00/8,05%, xếp hạng 12/63 tỉnh, thành phố, tăng 15 hạng so với năm 2018.

Theo ông Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tỉnh đã thực hiện đạt 100% kế hoạch CCHC của năm; duy trì nghiêm chế độ báo cáo; thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác kiểm tra CCHC và chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế. UBND tỉnh có nhiều giải pháp thiết thực nhằm khuyến khích việc nghiên cứu, xây dựng sáng kiến, giải pháp khả thi ứng dụng vào thực tiễn giải quyết công việc tại các cơ quan hành chính nhà nước. Giải pháp tối ưu là tập trung nguồn lực đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Đã thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công; xây dựng hoàn thiện Hệ thống phần mềm quản lý văn bản 4 cấp; xây dựng và đưa vào hoạt động Cổng dịch vụ công - Một cửa điện tử tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh cung cấp chứng thư số, chữ ký số và nâng cấp hệ thống hộp thư công vụ; triển khai áp dụng ISO 9001:2015 tới 100% đơn vị hành chính cấp xã…

Người dân giao dịch tại Bộ phận “một cửa” xã Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết, xử lý trực tuyến cấp độ 3, 4 (đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh...). Năm 2019, tỉnh có 3 sáng kiến về CCHC được triển khai và bước đầu mang lại hiệu quả. Ngoài ra, tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Lai Châu năm 2019”; kết quả, có 10 sáng kiến, giải pháp có tính mới, khả thi, trong đó 5 sáng kiến, giải pháp thuộc lĩnh vực cải cách TTHC.
Tăng cao nhất là chỉ số thành phần cải cách tài chính công với 28 hạng (đạt 9,30/12,5 điểm, xếp hạng 35/63 tỉnh, thành phố) do Sở Tài chính chủ trì theo dõi. Đặc biệt hơn là năm 2018, chỉ số này từ vị trí cuối bảng xếp hạng lên nhóm các tỉnh, thành phố thực hiện cải cách tài chính công ở mức khá. Đây cũng là thành quả của công tác lãnh, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị địa phương giải ngân vốn ngân sách nhà nước (đạt trên 90% kế hoạch). Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (có thêm 2 đơn vị được giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính)...
Lý do 3 chỉ số thành phần giảm thứ tự xếp hạng gồm: cải cách bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (Sở Nội vụ chủ trì theo dõi); cải cách TTHC (UBND tỉnh chủ trì theo dõi). Giảm nhiều nhất là chỉ số cải cách bộ máy hành chính giảm 11 hạng so với năm 2018 (xếp thứ 42/63 tỉnh, thành). Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Nội vụ lý giải: Mặc dù cải cách bộ máy của tỉnh trong 2 năm gần đây đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tinh gọn bộ máy, giảm biên chế (sắp xếp giảm 148 đơn vị sự nghiệp công lập, vượt so với mục tiêu nghị quyết; giảm 16,41% số lượng biên chế hành chính thực tế so với năm 2015)… Tuy nhiên, công tác kiểm tra, xử lý các vấn đề phân cấp cho cấp huyện, cấp xã có những nội dung chưa kịp thời, chưa chặt chẽ, kết quả xử lý, khắc phục những tồn tại của các đơn vị, địa phương còn chậm, chưa triệt để. Cơ cấu lãnh đạo của một số phòng chuyên môn thuộc Sở và UBND huyện chưa hợp lý. Đánh giá tác động của cải cách đến tổ chức bộ máy của một số nhóm đối tượng qua điều tra xã hội học chưa cao. Với 2 chỉ số thành phần còn lại cũng đều có chung nguyên nhân liên quan đến vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương chưa thể hiện rõ nét; trình độ nhận thức của người dân trên địa bàn theo mặt bằng chung còn thấp…
Thẳng thắn nhìn nhận, phân tích rõ những tồn tại, hạn chế của năm 2019, công tác CCHC tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm triển khai ngay từ những ngày đầu của năm 2020. Theo đó, đã ban hành 8 kế hoạch, 3 quyết định để chỉ đạo; xây dựng Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Lai Châu năm 2020. Đây là cơ sở thúc đẩy sự cạnh tranh, thi đua nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của các đơn vị. Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của các cấp chính quyền trong công tác điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công, chắc chắn Lai Châu sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu chỉ số PAR INDEX năm 2020 đạt từ 80% trở lên, xếp hạng 48 - 51/63 tỉnh, thành phố.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp
Anh Mào Văn Định - Giám đốc Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Hải Bình (xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn) đã hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp độc đáo với sản phẩm đầu tiên được chứng nhận OCOP trên địa...
Trồng, thay thế cây xanh trên một số tuyến đường: Bảo đảm cảnh quan đô thị
(BLC) – Những ngày qua, thành phố Lai Châu tổ chức chặt hạ nhiều cây xanh trên một số tuyến đường. Theo kế hoạch thì việc này sẽ được hoàn tất trong năm 2021 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị.