Thứ ba, 14/07/2020, 23:18 [GMT+7]

Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ bảy, 16/05/2020 - 21:53'
(BLC) - Sáng 16/5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu của Tỉnh ủy có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh, tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng dự Hội nghị.

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các mô hình hay, cách làm mới và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều và có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội; từ đó thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong 4 năm, toàn Đảng bộ tổ chức 9.630 hội nghị học tập, quán triệt cho 198.835 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền đến 756.811 lượt đoàn viên, hội viên, quần chúng Nhân dân. Có 180.777 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác hàng năm.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể.

Tỉnh ủy đã lựa chọn 2 nội dung đột phá giai đoạn 2016-2020: các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa xác định nội dung đột phá phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Nội dung tập trung vào việc duy trì và thực hiện nghiêm quy chế, chương trình làm việc, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; trách nhiệm việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến rõ nét trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong phong cách làm việc, tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Từ 2016 đến nay, các cấp, ngành tiếp 4.940 lượt với 7.032 người về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền; 100% huyện, thành phố, phường, xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trong 4 năm có 695 cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Qua 4 năm có 1.425 tập thể, 3.371 cá nhân được các cấp khen thưởng và 547 tập thể, 2.466 cá nhân được biểu dương…

Thời gian tới, tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05. Theo đó, các tổ chức cơ sở Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan tư tưởng, văn hóa đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tổ chức học tập chuyên đề hàng năm, đưa nội dung trong buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị; xác định nội dung đột phá cần thực hiện trong từng năm; tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, sinh viên, học sinh…

Các tham luận tại Hội nghị đã nêu lên cách làm hay, kinh nghiệm sáng tạo và đề ra những giải pháp thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị: Huyện Tam Đường với giải pháp kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kết quả, giải pháp của Báo Lai Châu trong việc nâng cao chất lượng tuyên truyền Chỉ thị 05 trên các ấn phẩm Báo Lai Châu; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng với kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với đẩy mạnh công tác vận động quần chúng góp phần củng cố thế trận lòng dân; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn mới; kết quả, kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã ôn lại tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời biểu dương, chúc mừng tập thể, cá nhân, điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, cấp ủy Đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục quán triệt, thực hiện toàn diện, hiệu quả Chỉ thị 05, Kế hoạch số 57 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; các cấp ủy chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả 2 nhiệm vụ đột phá của Tỉnh ủy; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tư tưởng, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nề nếp; tích cực giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng…

Nhân dịp này, tỉnh đã công bố Quyết định về việc Ban Tuyên giáo Trung ương giải tặng thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020” trong đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu đạt một giải khuyến khích. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 36 cá nhân, 8 hộ gia đình có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Trước đó, đại biểu điểm cầu tỉnh đã dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu và dâng hương Phòng thờ Bác Hồ.

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi ở Phong Thổ
(BLC) - Sau nhiều tháng bị dập tắt, đến ngày 26/6/2020 dịch tả lợn Châu Phi đã tái xuất hiện trên địa bàn huyện Phong Thổ. UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn đề...
Đảng viên làm kinh tế giỏi
Ông Lò Văn Mùm, dân tộc Thái ở bản Nậm Củm, xã Mường Tè (huyện Mường Tè), là cán bộ xã đã nghỉ hưu, nhưng còn sức lao động, ông không nghỉ ngơi mà đầu tư xây dựng trang trại, tăng nguồn thu nhập...
Nghề báo và những chuyến đi
(BLC) - Tôi sinh ra và lớn lên trên chính quê hương Lai Châu, lại được công tác tại Báo Lai Châu - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh. Nghề báo luôn đem đến những trải nghiệm thú vị, những bài học...