Thứ tư, 03/06/2020, 16:21 [GMT+7]

Tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Thứ năm, 12/03/2020 - 15:05'
(BLC) - Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các huyện, thành phố có bước chuyển tích cực cả về nội dung và hình thức, đi vào thực chất và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Các phong trào thi đua được các huyện, thành phố triển khai đồng bộ, tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực lao động, sản xuất, công tác và học tập, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Theo đó, Khối thi đua các huyện, thành phố đã quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn. Thực hiện nghiêm mục tiêu “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”. Cùng với xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2019, Khối thi đua các huyện, thành phố còn tổ chức phát động phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối thi đua trên địa bàn. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện công tác thi đua khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn chủ động tổ chức các đợt thi đua ngắn ngày, thi đua chuyên đề thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, địa phương. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, các thành phần kinh tế. Tổ chức hội nghị bình xét, suy tôn, lựa chọn các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc để nâng cao chất lượng khen thưởng. Đảm bảo khen thưởng chặt chẽ, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc; chú trọng khen thưởng cá nhân, người lao động... Các phong trào thi đua sôi nổi, có chiều sâu, làm động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của huyện, thành phố.

nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Nhân dân xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ tích cực tham gia, trở thành điển hình của huyện trong triển khai làm đường giao thông nông thôn.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công hệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ thi đua, khen thưởng đã được các huyện, thành phố đổi mới về quy trình, thủ tục, hồ sơ bình xét, đề nghị khen thưởng. Do đó đã từng bước đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định, bình xét khen thưởng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua và tổ chức các phong trào thi đua. 

Trong năm 2019, Khối thi đua các huyện, thành phố tập trung vào 4 phong trào thi đua lớn: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”, “Lai Châu chung tay vì người nghèo không để ai bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020”, “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đồng chí Trần Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, Trưởng Khối thi đua các huyện thành phố năm 2019 khẳng định, trong năm, các phong trào thi đua được Khối thi đua các huyện, thành phố tổ chức sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực gắn với thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Qua đó, huy động được đông đảo Nhân dân tham gia, tạo khí thế mới trong lao động, sản xuất, công tác, học tập góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Các mô hình mới, gương điển hình tiên tiến tiếp tục được quan tâm xây dựng và nhân rộng. Nhiều công trình, mô hình cải tiến kỹ thuật đã mang lại lợi ích thiết thực trong lao động sản xuất và các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Qua các phong trào thi đua đã phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc. Cụ thể, huyện Phong Thổ có 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 2 hộ gia đình được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Thành phố Lai Châu có 8 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Huyện Tân Uyên có 1 cá nhân và 3 hộ gia đình được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Huyện Tam Đường có 2 hộ gia đình, 7 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tặng Bằng khen… Nhiều địa phương xuất hiện những tấm gương tiêu biểu điển hình trên các lĩnh vực như: huyện Than Uyên có gia đình bà Lò Thị Dung - bản Thẩm Phé, xã Mường phát triển kinh tế từ nuôi cá lồng trên hồ thủy điện Bản Chát kết hợp chăn nuôi phát triển dịch vụ ăn uống và du lịch. Mô hình chăn nuôi lợn rừng và nuôi gà lấy trứng của HTX nông nghiệp Đại Phát; Hợp tác xã Hua Nà với mô hình trồng dưa lê, dâu tây, trồng ổi, cây dược liệu; Hợp tác xã Minh Thuận có mô hình nuôi gà thịt với số lượng trên 10.000 con. Đặc biệt, mô hình nuôi  thỏ  tại xã Phúc Than đã thành lập tổ hợp tác gồm 15 thành viên tham gia, đàn thỏ đến nay đã phát triển được 920 con, nâng tổng thỏ của tổ hợp tác lên 1.320 con... Huyện Sìn Hồ có các các ông: Chẻo Sìn Páo - bản Săng Tăng Ngai, xã Phăng Sô Lin; Tao Văn Ín - bản Nậm Ngập, xã Nậm Tăm; Lý A Đành - bản Diền Thàng, xã Nậm Cha; Sùng A Gió - bản Sà Dề Phìn, xã Sà Dề Phìn … Không chỉ gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các ông còn gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, được bà con tin yêu, kính trọng.

Có thể khẳng định, công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua các huyện, thành phố đã có nhiều đổi mới trong nhận thức và đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, quản lý của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, thể hiện rõ trong việc phát động, triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; không ngừng có những cải tiến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tính chất hoạt động của từng địa phương, đem lại hiệu quả thiết thực, có tác dụng động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hăng say học tập, lao động sản xuất. Góp sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nhờ phát động và triển khai hiệu quả phong trào thi đua đã giúp các huyện, thành phố hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. Cụ thể, huyện Phong Thổ: thu ngân sách trên địa bàn đạt 203% kế hoạch (KH); thu nhập bình quân đầu người đạt 25,1 triệu đồng/năm (tăng 2,1 triệu đồng so với năm 2018). Giá trị xuất khẩu đạt 18,5 triệu USD - đạt 119,4% KH, tăng 4,3 triệu USD so với năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 30,32% xuống còn 25,64%. Công nhận 68,4% số thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa - tăng 11,7% so với KH.

Thành phố Lai Châu: tổng giá trị sản xuất đạt 7.113 tỷ đồng, đạt 101% KH, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, dịch vụ 4.563 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng 2.206 tỷ đồng; nông - lâm nghiệp, thủy sản 345 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51,6 triệu đồng/năm, đạt 100% KH. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 235,6 tỷ đồng, đạt 104,4% dự toán tỉnh giao, 100% dự toán HĐND thành phố giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,65%, đạt 200% KH. Tạo việc làm mới cho 835 lao động, đạt 102% KH; đào tạo nghề cho 450 lao động, đạt 115% KH, tăng 7% so với cùng kỳ.

Huyện Tân Uyên: thu ngân sách trên địa bàn đạt 64.200 triệu đồng, bằng 119,4% KH. Thu nhập bình quân đầu người 33 triệu đồng/năm, đạt 100% KH. 10/10 chỉ tiêu chủ yếu trong KH phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đều đạt và vượt, trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch như diện tích trồng chè 195,5/150ha, trồng cây mắc ca 260,8ha; số lao động đào tạo đạt 149,3%; số lao động xuất khẩu đạt 256,3%...

Huyện Tam Đường: tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 126,36% KH; thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/năm, đạt 100% KH. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng giá trị sản xuất đạt 2.503 tỷ đồng, đạt 100% KH. 96,9% cơ quan, đơn vị, trường học; 76,3% số bản; 84,5% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, đạt 100% KH. Giải quyết việc làm cho 1.030 người, đạt 100% KH; đào tạo nghề cho 965 người đạt 119% KH; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48,94%, đạt 101% KH. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 3,83%, đạt 128% KH…

Huyện Mường Tè: thu ngân sách trên địa bàn 47,07 tỷ đồng, đạt 112% so với KH; giá trị sản xuất trên địa bàn 757,58 tỷ đồng, đạt 104,45%; giá trị sản xuất công nghiệp 53,84 tỷ đồng, đạt 100% KH. Thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/năm, tăng 2 triệu đồng so với năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,72% đạt 107,93% KH. Giải quyết việc làm đạt 110,5% KH. Chất lượng giáo dục được nâng lên, tiếp tục duy trì và giữ vững 14 trường đạt chuẩn; duy trì 9 xã đạt quốc gia về chuẩn y tế, đạt 69,29%…

Huyện Sìn Hồ: tổng thu ngân sách địa phương đạt 154,2% KH giao. Tỷ lệ hộ nghèo còn 29,28%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 4,76%, đạt 100,0% kH. Thực hiện đào tạo nghề cho 1.346 người đạt 100% kế hoạch; sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản ước thực hiện đều đạt và vượt so với kế hoạch giao. Tỷ lệ che phủ rừng 38,64%, đạt 100% kế hoạch...

Huyện Nậm Nhùn: thu ngân sách trên địa bàn 30 tỷ đồng, đạt 115,45% KH; tốc tộ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 5,32%; cơ cấu kinh tế các ngành, lĩnh vực; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ lệ 25,17%. Công nghiệp xây dựng chiếm tỷ lệ 39,41%; dịch vụ chiếm tỷ lệ 35,42%; thu nhập bình quân đầu người đạt 25,2 triệu đồng, tăng 4,2 triệu đồng so với năm 2018; chất lượng giáo dục được nâng cao, tiếp tục duy trì 14 trường đạt chuẩn quốc gia; duy trì và củng cố 5 xã đạt chuẩn y tế…

Huyện Than Uyên: thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng. Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 784,4 tỷ đồng. Tỷ lệ che phủ rừng 35,18%, đạt 106% KH công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm: giải quyết việc làm mới cho 1.150 lao động. Tổ chức đào tạo nghề cho 990 lao động nông thôn, đạt 106% KH. Chất lượng công tác giáo dục và đạo tạo không ngừng được nâng lên, duy trì bền vững 25/39 trường đạt chuẩn quốc gia...

Bình Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

WHO khẳng định virus SARS-CoV-2 vẫn chưa hề suy yếu
Giám đốc bộ phận xử lý các vấn đề khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Michael Ryan khẳng định SARS-CoV-2 cho đến nay vẫn là một virus gây chết người, đồng thời cảnh báo những lập luận cho...
Nguồn cung xăng dầu khan hiếm
(BLC) - Những ngày qua, theo phản ánh của nhiều người dân, trên địa bàn tỉnh có tình trạng một số cây xăng treo biển hết xăng, đóng cửa dừng bán hàng. Có người băn khoăn liệu có hay không tình...
Lò Me Tuyền chăm ngoan, học giỏi
Trong chuyến công tác tại huyện Nậm Nhùn, chúng tôi được nghe kể nhiều về cô học trò Lò Me Tuyền (dân tộc Mảng) học sinh lớp 6A3, Trường THCS thị trấn Nậm Nhùn (huyện Nậm Nhùn) chăm ngoan, học giỏi.
Lai Châu: Lan toả tình yêu thương giữa đại dịch Covid-19
Những ngày qua, thực hiện quyết sách của Đảng và Nhà nước trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị của tỉnh Lai Châu đã vào cuộc, dành mọi ưu tiên tốt nhất để đảm bảo an...