Thứ năm, 18/07/2024, 17:34 [GMT+7]

Tuyên truyền, Vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 07/06/2024 - 16:46'
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo nên thành tích to lớn và toàn diện. Tại xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, công tác thông tin tuyên truyền luôn đi trước một bước đã tạo được sự đông thuận cao trong triển khai chương trình xây dựng NTM.

Lản Nhì Thàng là xã Nội địa, nằm ở phía Tây của huyện Phong Thổ, Tổng diện tích tự nhiên 7.642 ha, địa hình đồi núi chia cắt phức tạp, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa. Toàn xã có 8 bản với 709 hộ, 3. 375 nhân khẩu, có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Dao chiếm 60%, còn lại là các dân tộc khác.

v

Người dân xã Lản Nhì Thàng thu hoạch dong riềng.

Xác định Chương trình xây dựng NTM là một trong những chủ trương lớn, là một “cuộc cách mạng” đối với nông dân, nhằm gắn kết và liên minh giữa giai cấp công nhân và nông dân, rút ngắn khoảng cách giữa mức sống nông thôn và thành thị. Việc xây dựng NTM là một cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện, liên tục, xuyên suốt và triệt để đối với đời sống nông dân. Việc xây dựng NTM chủ thể là người dân trực tiếp được hưởng lợi.

Từ khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng NTM, nhiều người dân trên địa bàn xã nhận thức không đầy đủ còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào ngân sách nhà nước, có thì làm không có thì để lại. Từ thực tế này, Ban Quản lý xây dựng NTM của xã đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn, bản làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 8/8 bản với trên 2.000 lượt người tham gia.

Qua các cuộc hội họp đã lồng ghép vào tuyên truyền, vận động đến từng hộ người dân từ đó đã nhận thức đầy đủ tầm quan trọng mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng NTM là nhiệm vụ có tính chiến lược trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, là cuộc vận động xã hội sâu sắc, trước mắt, lâu dài, liên tục và toàn diện về phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, sản xuất, đời sống, nếp sống, phong tục tập quán, an ninh-quốc phòng theo 19 tiêu chí do Chính phủ ban hành, phát huy vai trò chủ động, của cộng đồng dân cư. Huy động mọi nguồn lực để xây dựng, bắt đầu triển khai xây dựng Chương trình NTM từ năm 2019 đến 2024 trong đó tập trung mọi nguồn lực xây dựng từ năm 2019 đến 2024.

Theo phương châm xây dựng NTM, người dân là chủ thể để phát huy vai trò và nhận thức rõ được tầm quan trọng và lợi ích từ việc xây dựng NTM năm 2020 ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đăng ký cho Trưởng các bản, lãnh đạo và cán bộ làm công tác NTM được tham gia lớp tập huấn về các chương trình về 135, chương trình 30a. Đồng thời được đi tham quan và học hỏi kinh nghiệm tại huyện khác. Đầu năm 2018 Ban quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã cử 8/8 bản và cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tham gia: Học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng NTM, giúp chính quyền địa phương nghiên cứu cách làm của người dân, cách thức tổ chức thực hiện nơi đến tham quan để có cách nhìn toàn diện. Từ đó, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã, các thôn bản có cách nghĩ, cách làm phù hợp góp phần xóa đói, giảm nghèo tăng thu nhập. Cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn xã gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được nhiều người dân đồng tình ủng hộ.

Ban quản lý xây dựng NTM thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, học tập nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM thông qua các hội nghị và các cuộc họp giao ban xã, họp bản, dần dần đi vào nền nếp việc xây dựng NTM đã từng bước được nâng lên.

Sau gần 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn xã đã có sự chuyển biến tích cực. 8/8 bản cơ bản hoàn thành 12/19 tiêu chí xây dựng NTM nhờ sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của các tầng lớp nhân dân.

Từ thực tế việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn xã thời gian qua cho thấy, công tác tuyên truyền vận động, là quan trọng hàng đầu nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng NTM đi vào cuộc sống, trở thành phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân. Góp phần vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn.

 

T.H

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Khó kiểm soát giết mổ gia súc
Kiểm soát giết mổ gia súc là khâu quan trọng trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, thực trạng giết mổ gia súc nhỏ, lẻ và phân tán vì chưa có cơ sở giết mổ tập trung đã và đang...
Tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác
Gương mẫu, nhiệt tình, năng nổ trong mọi công việc và đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương - đó là đánh giá của lãnh đạo Đảng ủy xã Nậm Hàng (huyện Nậm...
Chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn tiếp diễn
Chiêu trò mời chào, tuyển cộng tác viên làm việc online nhưng thực chất là yêu cầu nạn nhân chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ rồi lừa đảo vẫn tái diễn.