Thứ hai, 26/07/2021, 04:04 [GMT+7]
Hội Người cao tuổi tỉnh Lai Châu

15 năm xây dựng và phát triển

Thứ sáu, 11/09/2020 - 15:57'
Thành lập ngày 25/1/2005, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Lai Châu đã trải qua hơn 15 năm xây dựng, với các hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, với 2 kỳ đại hội. được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Hội NCT tỉnh Lai Châu đã vượt qua nhiều khó khăn của một tỉnh miền núi mới được thành lập, nhất là về công tác tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc.

Từ khi ra đời đến nay, Hội NCT tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, từng bước phát triển và đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào "Tuổi cao - Gương sáng", phong trào "Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT", phong trào "NCT thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi". NCT trong tỉnh gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh.
Hội NCT tỉnh đã chủ động, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu với Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 11, ngày 14/4/2017 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCT”. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2017-2020; đề án thành lập câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau; đề án chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2017- 2025.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh thăm mô hình trồng cây ăn quả của gia đình hội viên Trần Đức Văn (tổ dân phố 15, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu).

Đến nay, toàn tỉnh có 100% huyện, thành phố, 100% xã, phường, thị trấn và trên 90% thôn bản, khu phố có tổ chức hội. Hàng năm đã kết nạp được trên 1.000 NCT vào hội, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh đến năm 2020 lên gần 32.000 hội viên. Các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT được triển khai đồng bộ, sâu rộng trong các cấp hội, đạt nhiều kết quả thiết thực. Các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với NCT, nhất là NCT có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hàng năm có gần 3.000 NCT được trợ cấp xã hội hàng tháng; 19.747 NCT được khám sức khỏe định kỳ; trên 90% NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 158 hộ NCT nghèo được xóa nhà tạm. Nhân tháng hành động vì NCT Việt Nam và dịp lễ, tết, các cấp hội đã thăm hỏi, tặng quà cho nhiều NCT khó khăn, không nơi nương tựa. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, dưỡng sinh tâm thể phát triển sâu rộng trong các cấp hội. Đến nay, toàn tỉnh có 167 các loại hình CLB thu hút gần 4.500 NCT tham gia. Hàng năm, các cấp hội tổ chức hội khỏe, liên hoan nghệ thuật NCT, tổ chức giải bóng chuyền hơi thu hút hàng nghìn NCT tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe cho NCT. Vai trò của NCT được phát huy tốt hơn trong đời sống xã hội, thông qua các chương trình phối hợp đã ký kết với các cơ quan chức năng. Những năm gần đây, các cấp hội đã tổ chức các hội nghị biểu dương NCT tham gia xây dựng nông thôn mới, quản lý tài nguyên môi trường, bảo vệ an ninh biên giới; phòng, chống tội phạm. Đến nay, toàn tỉnh có 2.179 NCT trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, trên 1.000 NCT sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và đã triển khai thực hiện tốt các chương trình công tác, các đề án do UBND tỉnh, Trung ương Hội NCT Việt Nam chỉ đạo; nhất là hoàn thành đề án xây dựng và nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau theo đề án số 307/QĐ của UBND tỉnh. Đến tháng 3/2020 thành lập 25 CLB, thu hút gần 850 NCT tham gia, huy động hơn 1,2 tỷ đồng quỹ tăng thu nhập, hỗ trợ 120 thành viên vay vốn phát triển sản xuất xóa đói giảm nghèo. Có thể nói, việc thành lập CLB liên thế hệ tự giúp nhau là mô hình mới góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động của hội ở cơ sở. Chương trình xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, đề án xây dựng quỹ chăm sóc, phát huy vai trò NCT được các cấp hội trên địa bàn chỉ đạo đạt hiệu quả.
Trải qua hơn 15 năm xây dựng, phát triển, Hội NCT tỉnh đã rút ra một số kinh nghiệm: Trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, hội viên về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của NCT trong tình hình mới. Quan tâm làm tốt công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp. Phải xây dựng cho được đội ngũ cán bộ chủ chốt hội nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm. Đổi mới, nội dung phương thức hoạt động của các cấp hội theo hướng mở rộng dân chủ, hướng về cơ sở, hướng về hội viên. Quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT vào hoàn cảnh cụ thể của công tác hội. Tập trung chỉ đạo toàn diện và coi trọng chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm, nhất là những nhiệm vụ lớn quan trọng. Tăng cường làm tốt công tác kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ cơ sở, động viên khen thưởng và nhân rộng các mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhân ra diện rộng.
Quá trình xây dựng, phát triển, Hội NCT tỉnh Lai Châu đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh và công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT; được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tại Đại hội II Hội NCT tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu tặng bức trướng "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng, gia đình hạnh phúc, vì Lai Châu phát triển". UBND tỉnh tặng 3 bằng khen, 3 cờ thi đua xuất sắc do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho cán bộ, hội viên Hội NCT tỉnh. Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng 3 cờ thi đua xuất sắc, 12 bằng khen vì có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc, phát huy vai trò NCT.
Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của NCT Việt Nam và những kết quả đạt được trong 15 năm xây dựng, phát triển của Hội NCT tỉnh, Hội NCT tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập trung củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức hội các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới các hình thức tập hợp, phát triển hội viên. Thực hiện có hiệu quả "Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2017-2020". Thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước đối với NCT, phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các loại hình CLB NCT, nhất là CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng", “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đảm bảo các phong trào, các cuộc vận động đi vào chiều sâu, có nề nếp.
Tin tưởng rằng, Hội NCT các cấp tỉnh Lai Châu sẽ đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa trong chặng đường tiếp theo.

Lê Xuân Phùng - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thận trọng với thuốc bảo vệ thực vật
Trong sản xuất nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có vai trò rất lớn trong đảm bảo năng suất cây trồng. Tuy nhiên, nếu lạm dụng có thể dẫn đến những tác động tiêu cực. Bên cạnh đó, phần lớn...
Góp sức xây dựng biên giới vững mạnh
Với sức trẻ, nhiệt huyết của người lính biên phòng, đại úy Phan Thành Nam (SN 1992) - Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Huổi Luông (xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ) luôn nỗ lực hết...
Cảnh giác với thủ đoạn mượn tiền qua tin nhắn facebook
Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, nhiều người chọn cách trò chuyện, tâm sự qua mạng xã hội facebook. Lợi dụng cơ hội này, một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội bằng cách hack...