Thứ sáu, 23/02/2024, 10:16 [GMT+7]

Khẩn trương tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã

Thứ tư, 30/08/2023 - 10:48'
Đây là một trong những chỉ đạo của BHXH Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tại điểm a khoản 6 Điều 11 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định: công chức Văn hóa - Xã hội thuộc công chức cấp xã, được bổ sung thêm nhiệm vụ: tham mưu giúp UBND cấp xã trong công tác BHXH, BHYT, an toàn vệ sinh lao động; xây dựng tiêu chí phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm để trình HĐND cùng cấp quyết định.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.

Để huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị đến cấp xã trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại địa phương, tại Công văn số 2657/BHXH-TCCB ngày 25/8/2023, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các nội dung sau:

Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 33/2023/NĐ-CP đến công chức, viên chức và NLĐ thuộc BHXH tỉnh để biết và chủ động phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo BHXH cấp huyện tích cực, chủ động phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương trong việc xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT và trình HĐND cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm theo Nghị quyết 69-NQ/CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH và Quyết định số 546/QĐ-TT ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025.

Chỉ đạo BHXH cấp huyện tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tại cấp xã để kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, trong đó có các thành viên gồm: công chức Văn hóa – Xã hội, cán bộ BHXH cấp huyện, các Hội, đoàn thể ở cấp xã; Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố; Tổ chức dịch vụ thu có điểm thu tại địa bàn xã… Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó phân công rõ nhiệm vụ của từng thành viên, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXh, BHYT đến từng Ban Chỉ đạo và từng thành viên Ban Chỉ đạo.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai các nội dung trên. Quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH Việt Nam để xem xét giải quyết.

Theo Tạp chí Bảo hiểm xã hội

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân
Thời gian qua, Ban Dân vận Thành uỷ Lai Châu chủ động thực hiện công tác nắm tình hình trong nhân dân. Từ đó, tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ quan tâm lãnh, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành từ...
Tận tâm với sự nghiệp “trồng người”
Từ một cô giáo còn nhiều bỡ ngỡ khi vào nghề, đến nay trở thành cán bộ quản lý là cả quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng của nhà giáo ưu tú Phạm Bạch Ngọc - Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường So...