Thứ sáu, 14/08/2020, 01:00 [GMT+7]

Lai Châu công bố, công khai 82 danh mục thủ tục hành chính

Thứ ba, 04/06/2019 - 10:50'
(BLC) - Theo các Quyết định số 479, 480, 481/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 22/5/2019 tỉnh đã công bố, công khai 82 Danh mục thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, có 80 Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 02 danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ và đăng tải công khai dữ liệu TTHC vào Cơ sở Dữ liệu quốc gia về TTHC.

Phòng một cửa thành phố Lai Châu niêm yết công khai nhiều danh mục thủ tục hành chính.

Phòng một cửa thành phố Lai Châu niêm yết công khai nhiều danh mục thủ tục hành chính.

Cụ thể: Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cấp tỉnh là 27 Danh mục TTHC ban hành mới; 16 Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung; 17 Danh mục TTHC thay thế và 71 Danh mục TTHC bị thay thế, bãi bỏ huỷ công khai (tại Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu).

Cấp huyện: 09 Danh mục TTHC ban hành mới; 06 Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung; 02 Danh mục TTHC thay thế và 02 Danh mục TTHC bị thay thế, bãi bỏ huỷ công khai (tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu).

Cấp xã: 03 Danh mục TTHC ban hành mới và 02 Danh mục TTHC bị thay thế, bãi bỏ huỷ công khai (tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu).

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ: Cấp tỉnh 02 Danh mục TTHC thay thế và 03 Danh mục TTHC bị thay thế bãi bỏ, huỷ công khai (tại Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu).

B.T

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đầu ra còn khó
Ngành Nông nghiệp tỉnh hiện nay, nhu cầu liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Song nhìn tổng thể, việc xây dựng mối liên kết trong sản xuất nông nghiệp lại...
“Chị cả” của phong trào phụ nữ
Đó là cái tên thân mật mà chị em phụ nữ xã Tà Mung (huyện Than Uyên) đặt và thường gọi như vậy với chị Lò Thị Vọng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã. Chị luôn sống chan hòa, tình cảm, gần...
Giải pháp nào để đất “nhả vàng”?
Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, để đất có thể “nhả vàng”, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân đang là vấn đề cấp ủy, chính quyền xã Trung Đồng (huyện Tân...